Voor jou, kom ook!
Gebruik jij data optimaal? Of wil je data inzetten, maar vraag je je af hoe?
Kom dan op maandag 24 januari 2022 van 15.00 tot 17.00 uur ook naar onze (online) bijeenkomst over Data en Sensoring. Meld je aan via louise.tanahatoe@amror.nl

Lees hieronder meer over data en sensoring en het programma. 

Onze data helpen bij het verwezenlijken van onze ambities
We maken in ons werk steeds vaker gebruik van data. En onze assets -zoals bruggen en kademuren- hebben steeds vaker sensoren ons data te leveren. Het gebruik van data levert ook veel vragen op. (Hoe) helpen de data in het beheer van onze assets? En hoe past dit alles in de bredere ambities en opgaven van onze organisaties?

Gezamenlijke opgaven; programma 24 januari
Bij AmRoR, een samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, Rotterdam en Rijkswaterstaat, delen we kennis en kunde om samen onze grote opgaven aan te gaan. Goed gebruik van data is een van de onderwerpen waar we onze tanden in zetten.

Op maandag 24 januari geven Amsterdam, Rotterdam en Rijkswaterstaat een inkijkje in hun dilemma’s, oplossingen en ambities m.b.t data.

Dit mag je 24 januari verwachten
Vanuit Amsterdam (programma Bruggen & Kades):
– Inzet van data bij assetmanagement & renovatie bruggen en kades
– Team monitoring en bewaking

Vanuit Rotterdam:
– Informatiemanagement: de brede Rotterdamse aanpak
– Actuele ontwikkelingen en ambities bruggen

Vanuit Rijkswaterstaat:
– Verzamelen en ontsluiten van data in een landelijk organisatie
– Data als voorspeller van huidig en toekomstig gedrag

En dit levert het jou op
Informatie + Inspiratie + Relaties & vakgenoten + Aanknopingspunten voor vervolg.

Contact & aanmelden
Kortom: meld je aan via louise.tanahatoe@amror.nl

En, stuur deze uitnodiging vooral door aan collega’s voor wie de bijeenkomst interessant is!

 

In het verleden heb je weleens (of regelmatig) een AmRoR Netwerkbijeenkomst bezocht. Voorheen vonden deze roulerend plaats op locatie in Utrecht (RWS), Amsterdam en Rotterdam. Sinds 2020 (i.v.m. Corona) online via MS TEAMS.

Deze bijeenkomsten waren altijd een mix van netwerken/contacten leggen EN diepgang op een inhoudelijk onderwerp. Die mix is -zeker online- niet ideaal. Vooral het verbinden met collega’s van de partnerorganisaties, wat zo belangrijk en prettig is voor je netwerk, raakt binnen deze opzet ondergesneeuwd.

Daarom gaan we het anders doen. En wel als volgt;

AmRoR Clubhuis

Korte bijeenkomsten van een uur, met een hogere frequentie, waarin je bijgepraat wordt, zelf wat actualiteiten kunt melden, zelf collega’s spreekt et cetera.

Dit wordt ons AmRoR Clubhuis; de centrale online kantine waar je tijdens je lunch bijpraat met je AmRoR collega’s.

Frequentie: 1 keer per 2 maanden, eerste maandag van de maand, 12-13 uur. Een vast moment. Onze eerste aftrap was op maandag 18 oktober j.l.

Wat gaan we doen? Pak je boterham erbij, kom luisteren, vertel je eigen nieuwtjes, praat bij met je (vak)genoten bij de partnerorganisaties.

En stel je vragen (ik ben op zoek naar… / werken jullie ook aan… / wie wil er aansluiten bij… / weet iemand of…  etc. etc.).

Stuur de uitnodiging vooral door naar je collega’s voor wie dit ook interessant is.

 

Wij vragen jullie als je een uitnodiging ontvangt accepteer die gewoon, dan staat hij vast in je agenda en kun je altijd kijken of het je wel / niet past om even aan te schuiven.

Zo gaat dat in het clubhuis.

 

 

Netwerkevenement Hergebruik Bruggen: Samen Circulair

De Nationale Bruggenbank. Een digitale marktplaats voor vraag en aanbod voor hergebruik van bruggen PLUS een handreiking van hoe dat aan te pakken. Toekomst? Nee, werkelijkheid! En jij kan meedoen.

Op 21 juni kwamen we samen met alle overheden die hun rol wil pakken bij hergebruik bruggen. Stedenbouwkundigen, beleidsmakers, contractmanagers, assetmanagers, beheerders, technisch managers, constructeurs, teamleiders, etc. Jullie zijn nodig!

Wil jij ook iets met hergebruik bruggen, of dit evenement terugkijken? Dat kan! Stuur een mail naar Info@AMROR.nl

Wij -Amsterdam, Rotterdam en Rijkswaterstaat- zijn alvast begonnen. Als we met velen de handen ineenslaan, dan worden we echt sterk! Voor overheden en door overheden. Samen Circulair.


Hergebruik in jouw werk?
Hergebruik van Bruggen draagt bij aan circulariteit. Wat er nodig is en hoe jij kan bijdragen, ontdekken we samen. Zie jij Hergebruik Bruggen als kans of als bedreiging?
Pak ook je rol! Klik voor video

En, wat er voor jou in zit?
Als eerste, jouw rol pakken in het Hergebruik van Bruggen. En daarnaast, in contact komen met collega’s die met dezelfde vraagstukken stoeien. Om kennis en ervaring uit te wisselen. Samen worden we echt beter.

Initiatief met (inter)nationaal gevolg
Dat Hergebruik van Bruggen een belangrijke stap is naar circulariteit bewijst de (inter)nationale aandacht rond de lancering van de Nationale Bruggenbank op 11 maart jl. Lees meer


Goed om te weten
Dit Netwerkevenement is voor alle collega-overheden in Nederland, groot en klein. Voor iedereen die een rol kan en wil spelen in duurzaamheid & circulariteit.

De Nationale Bruggenbank is voor en door overheden. Het Hergebruiken van Bruggen doen we ook samen met de markt. Het Netwerkevenement op 21 juni is specifiek voor overheden om onze bijdrage te definiëren en echt samen kunnen bouwen.


Colofon
Dit is een uitnodiging namens AMROR voor alle overheden in Nederland. Heb je vragen, opmerkingen of tips? Stuur een e-mail naar info@amror.nl

De Nationale Bruggenbank wordt beheerd door de Nederlandse Bruggenstichting en komt voort uit de netwerksamenwerking van Gemeente Amsterdam, Gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat. Deze samenwerking noemen we AMROR. AMROR is ook te vinden online www.AMROR.nl

Begin 2021 hebben Amsterdam, Rotterdam en Rijkswaterstaat gezamenlijk de Nationale Bruggenbank opgericht – een marktplaats voor bruggen. Gelijktijdig is er ook een Handreiking Herbergebruik Bruggen opgesteld, met een verzameling van kennis en ervaringen die er tot nu toe zijn op dit gebied in Nederland.  Tijdens deze AmRoR* themabijeenkomst op 19 april bespraken we de Nationale Bruggenbank en Hergebruik van Bruggen.

*) AMROR is een samenwerkingsnetwerk van Amsterdam, Rotterdam en Rijkswaterstaat, zie www.amror.nl

Het programma bestond uit twee delen:
1. AmRoR CLUBHUIS (9.30u-10.30u)
AmRoR is van ons allemaal. Heb je iets leuks/interessant te melden aan je collega’s, wil je samenwerken op een specifiek onderwerp of ben je op zoek naar een ingang bij de partnerorganisaties, meld het 19 april! De AmRoR accounthouders* zitten klaar om je AmRoR vragen te beantwoorden.
*) Michelle Rodgers (Rijkswaterstaat), Rene Plug (Rotterdam) en Paul Rebel (Amsterdam)

2. HERGEBRUIK BRUGGEN (10.30u-12.00u)
Bijpraten over de Nationale Bruggenbank die recent door Rijkswaterstaat, Rotterdam en Amsterdam is opgericht en over de Handreiking Hergebruik Bruggen.

 

Foto:
De oprichting van de Nationale Bruggenbank door AMROR is in de (inter)nationale pers niet onopgemerkt gebleven. 

Op 11 maart is, tijdens de jaarlijkse ‘Bruggendag’ van de Bruggenstichting, de Nationale Bruggenbank gelanceerd, in combinatie met de Handreiking Hergebruik Bruggen. De Nationale Bruggenbank is een onafhankelijk platform van overheden voor overheden, waar vraag en aanbod van gebruikte bruggen samenkomen. De Nationale Bruggenbank en Handreiking Hergebruik Bruggen is een initiatief van de AmRoR partners, Rijkswaterstaat en de gemeenten Amsterdam en Rotterdam. Het beheer van de Nationale Bruggenbank ligt bij de Bruggenstichting.

Overheden hebben hoge ambities op het gebied van duurzaamheid, klimaat en circulariteit. Hergebruik van bruggen heeft een grote potentie om positief aan deze ambities bij te dragen. Het biedt de mogelijkheid om bruggen langer te gebruiken en beperkt daarmee de impact op de CO2-uitstoot en het gebruik van grondstoffen. Een deel van de bruggen die op de nominatie staat voor vervanging of sloop heeft nog niet het einde van hun levensduur bereikt en is nog prima geschikt voor hergebruik op een andere locatie.

Om toe te werken naar een klimaat neutrale en circulaire infrasector, waarin hergebruik een belangrijke pijler is, is een digitaal platform waar vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld kunnen worden een onmisbaar instrument. We zien daarin voor de overheid een primaire taak om tijdig inzichtelijk te maken wanneer onze bruggen vrijkomen. Op die manier hebben anderen voldoende tijd om te onderzoeken of een vrijkomende brug voor hen geschikt is. Om onafhankelijkheid te waarborgen, is het beheer van de Bruggenbank ondergebracht bij de Bruggenstichting. Zij beschikken over expertise en een uitgebreide database van alle Nederlandse bruggen.

Hergebruik van bruggen is niet eenvoudig. Daarom hebben de initiatiefnemers een Handreiking Hergebruik Bruggen opgesteld, die inzichtelijk maakt welke stappen nodig zijn en waar je aan moet denken bij hergebruik van een brug. Zowel vanuit het perspectief van de aanbieder, als van de vrager. De handreiking is ontwikkeld met hulp en bijdragen van vele experts binnen en buiten onze organisaties. Een belangrijk element is dat samenwerking tussen overheden en marktpartijen essentieel is om van hergebruik van bruggen een succes te maken.

Voor meer informatie ga naar https://www.nationalebruggenbank.nl/ Daar is ook de handreiking te vinden.

Brug 6414 –  Foto: BAM

Volledig Online Programma
Iedere twee jaar vindt in Ahoy (Rotterdam) de InfraTech plaats. Deze beurs wordt gezien als de ontmoetingsplek voor overheden en bedrijven in de infrasector, bedoeld om verbindingen te leggen, samenwerkingen te versterken, kennis te delen en elkaar te inspireren. AmRoR partners, Gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat zijn gastheren van de InfraTech.

Volledig digitaal
De komende editie, van 12 tot en met 15 januari 2021, vindt vanwege Corona volledig digitaal plaats met een online kennisprogramma vol netwerkmogelijkheden. Dagelijks zijn er verschillende presentaties, webinars en gesprekken tussen deskundigen, die voor iedereen zijn bij te wonen.
Op dag één staat verbinden centraal: wat hebben marktpartijen en opdrachtgevers nodig van   elkaar om een stap voorwaarts te maken?
– Op dag twee kijken we naar de innovaties in de markt.
– Op dag drie zal het implementeren en doen centraal staan en we sluiten af met actie: How do we Move Forward!’
, aldus de organisatie.

Gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat verzorgen een deel van het programma en ook de Gemeente Amsterdam levert inhoudelijke bijdragen.

Programma
Voor het volledige programma en aanmelden voor het bijwonen van sessies, zie: https://www.infratech.nl/programma/kennisprogramma.

 

Pilot project Flexibele zonnepanelen versus conventionele
Een digitale bijeenkomst van de Gemeente Rotterdam Ingenieursbureau op
donderdag 7 januari 2021 van 12.00-13.00 uur.
Als onderdeel van een reeks lunchlezingen van de ‘Innovatiehuiskamer’

Claudia van Zwieten en Anand Raghoenath lichten hun presentatie toe.
Op Kleinpolderplein doen we in een testomgeving proeven met nieuwe producten die bijdragen aan duurzaamheid. Op 27 november 2020 is een test omgeving met flexibele zonnepanelen in gebruik genomen.
We maakten kennis met jonge ondernemers en oud studenten van de TU-Delft, die flexibele zonnepanelen hebben ontworpen. De kennis hiervoor deden zij op als deelnemers aan de jaarlijkse Solar Race. Dit is een race in Australië met elektrische auto’s, waarvan de accu’s worden opgeladen door het zonlicht. De half gebogen daken van de werkplaatsen op KPP liggen op het zuidwesten gericht, ze vangen dus veel zonlicht en zijn daardoor prima geschikt voor de test. Door de kromming (halve bogen) van het dak kan je met ‘klassieke’ platte panelen niet het gehele dakoppervlak gebruiken. De nieuwe flexibele panelen wegen aanzienlijk minder en kunnen een groter dakoppervlak bedekken.
De test, die een jaar duurt, wordt uitgevoerd door een projectteam van CHV, ondersteund door SO-Duurzaam, SO Ingenieursbureau en SO Vastgoed.

Aanmelden
Wil je deze presentatie bijwonen, stuur dan een e-mail aan Louise.tanahatoe@amror.nl onder vermelding van de betreffende bijeenkomst. Je ontvangt dan van haar inloggegevens/instructies.

Presentatie App om vast te stellen of trillingen schade kunnen toebrengen aan de belendingen

Rondom & nabij bouwprojecten of door trein- en verkeersbelastingen bestaat er als gevolg trillingen een verhoogd risico op constructieve schade aan omliggende belendingen. Om vast te stellen of trillingen schade kunnen toebrengen aan de belendingen kan het trillingsniveau worden gemeten. In Nederland kan dit trillingsniveau aan de SBR Trillingsrichtlijn A, Schade aan bouwwerken 2017 worden getoetst.

In Rotterdam voert de Gemeente Rotterdam veelal bij haar werkzaamheden zelf trillingsmetingen uit met daartoe goedgekeurde apparatuur. Ook voert de Gemeente veel onderzoek uit naar trillingsschade als gevolg van trams en verkeersbelastingen. Dit met het doel geen schade te veroorzaken aan particulier eigendommen vanuit het openbaargebied. De Gemeente Rotterdam geeft haar inwoners daarom ook de mogelijkheid zelf trillingsmetingen uit te voeren en deze te toetsen aan de SBR-A richtlijn.

De App meet met een smart-device conform de SBR-A de trillingen in versnellingen (A [m/s2]) en in snelheden [V [mms)], inclusief bijhorende dominante frequentie(F [Hz]). De meetwaarden kunnen direct getoetst worden aan de grenswaarde in de richtlijn SBR-A. De grenswaarde is met een eenvoudige wizard in te stellen.

Datum en tijd: donderdag 17 december, 12.00 -13.00 uur.
Aanmelden: stuur een e-mail aan louise.tanahatoe@amror.nl o.v.v. de betreffende bijeenkomst(en). Je ontvangt dan van haar inloggegevens/instructies.

Betreft: Digitale Lunchlezing Gemeente Rotterdam, Ingenieursbureau.
Als onderdeel van een reeks lunchlezingen van de ‘Innovatiehuiskamer’

Rolf Jonker vertelt over de toepassing van een materialen paspoort bij het Schouwburgplein

Het Rijk heeft gesteld dat wij in 2050 een economie zonder afval hebben. In een circulaire economie worden grondstoffen zo optimaal mogelijk gebruikt. Zo dragen we bij aan een schonere, circulaire wereld waarin afval niet meer bestaat. Afval of puin is materiaal dat in de anonimiteit terecht is gekomen. Een materialenpaspoort haalt materialen uit deze anonimiteit en geeft identiteit. Alleen als we weten wat er in de gebouwde omgeving is opgeslagen, kunnen we de circulaire economie vormgeven. Het is van belang om digitaal inzichtelijk te hebben welk materiaal waar zit, hoe dit in elkaar zit, wat de kwaliteit is van het materiaal en hoe dit materiaal te hergebruiken is. Dat dit slim en digitaal gebeurd is van groot belang. Rotterdam kent miljoenen verschillende entiteiten als bouwwerken, bouwproducten en materialen. Handmatig hiermee werken is arbeidsintensief.
Voor onder andere het Schouwburgplein creëerden wij een slim paspoort die linked-data en open data standaarden als uitgangspunt neemt. Dit is een combinatie van verschillende bronnen van ontwerp, engineering, realisatie, materiaalleverantie en beheer. Deze locatie is gekozen omdat in mei 2020 is besloten dat het Schouwburgplein een nieuw ontwerp behoeft. De gemeente vraagt zich af wat nog mogelijk is met het kwalitatief hoogwaardig materiaal van het schouwburgplein.

Graag geef ik jullie collega’s van het IBR een kijkje in het paspoort Schouwburgplein.

Datum en tijd: donderdag 3 december, 12.00 -13.00 uur
Aanmelden: stuur een e-mail aan louise.tanahatoe@amror.nl o.v.v. de betreffende bijeenkomst(en). Je ontvangt dan van haar inloggegevens/instructies.

Betreft: Digitale Lunchlezing Gemeente Rotterdam, Ingenieursbureau.
Als onderdeel van een reeks lunchlezingen van de ‘Innovatiehuiskamer’