Activiteit

Bezoek automatisch koelsysteem bruggen Afsluitdijk

woensdag 22 januari 2020 | 12.30 – 16.00 uur | Kornwerderzand

Klimaatverandering leidt tot (o.a.) hogere temperaturen en langere warme perioden. Om onze beweegbare bruggen in beweging te houden, zijn we in toenemende mate genoodzaakt deze te koelen.

Rijkswaterstaat heeft in april 2018 bij haar bruggen in de Afsluitdijk een automatisch koelsysteem aangebracht. Waarom heeft RWS voor deze oplossing gekozen, hoe ziet dat er uit en hoe werkt het in de praktijk?

Dat gaan we ter plekke bekijken. Verder delen we de stand van zaken qua problematiek en oplossingsrichtingen binnen onze organisaties (Rijkswaterstaat, Rotterdam en Amsterdam) en bekijken we wat we van elkaar kunnen leren en waar we mogelijk samen kunnen werken aan oplossingen.

 

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN? NEEM CONTACT OP MET:

Louise Tanahatoe | louise.tanahatoe@amror.nl | 06 1137 7643

 

Louise Tanahatoe | louise.tanahatoe@amror.nl | 06 1137 7643