Activiteit

Bouwtrillingsmeters – digitale lunchlezing Gemeente Rotterdam, Ingenieursbureau

Presentatie App om vast te stellen of trillingen schade kunnen toebrengen aan de belendingen

Rondom & nabij bouwprojecten of door trein- en verkeersbelastingen bestaat er als gevolg trillingen een verhoogd risico op constructieve schade aan omliggende belendingen. Om vast te stellen of trillingen schade kunnen toebrengen aan de belendingen kan het trillingsniveau worden gemeten. In Nederland kan dit trillingsniveau aan de SBR Trillingsrichtlijn A, Schade aan bouwwerken 2017 worden getoetst.

In Rotterdam voert de Gemeente Rotterdam veelal bij haar werkzaamheden zelf trillingsmetingen uit met daartoe goedgekeurde apparatuur. Ook voert de Gemeente veel onderzoek uit naar trillingsschade als gevolg van trams en verkeersbelastingen. Dit met het doel geen schade te veroorzaken aan particulier eigendommen vanuit het openbaargebied. De Gemeente Rotterdam geeft haar inwoners daarom ook de mogelijkheid zelf trillingsmetingen uit te voeren en deze te toetsen aan de SBR-A richtlijn.

De App meet met een smart-device conform de SBR-A de trillingen in versnellingen (A [m/s2]) en in snelheden [V [mms)], inclusief bijhorende dominante frequentie(F [Hz]). De meetwaarden kunnen direct getoetst worden aan de grenswaarde in de richtlijn SBR-A. De grenswaarde is met een eenvoudige wizard in te stellen.

Datum en tijd: donderdag 17 december, 12.00 -13.00 uur.
Aanmelden: stuur een e-mail aan louise.tanahatoe@amror.nl o.v.v. de betreffende bijeenkomst(en). Je ontvangt dan van haar inloggegevens/instructies.

Betreft: Digitale Lunchlezing Gemeente Rotterdam, Ingenieursbureau.
Als onderdeel van een reeks lunchlezingen van de ‘Innovatiehuiskamer’