Activiteit

Collegereeks Groene en Slimme Mobiliteit

De wereld van de Smart Mobility verandert snel. Hierdoor zal het werk van de wegbeheerder op terreinen als verkeersveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en assetmanagement onherroepelijk veranderen. Maar hoe? En wanneer? Welke uitdagingen komen er op ons af, welke expertise hebben we al in huis en welke expertise hebben we nog nodig?

Het is belangrijk dat weg- en vaarwegbeheerders met elkaar optrekken om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de uitdagingen van de toekomst. Platform WOW helpt hierbij door bijeenkomsten te organiseren en kennis te bundelen.

Op 1 oktober 2019 is de open collegereeks Slimme en Groene Mobiliteit gestart. Vanaf nu tot en met maart 2020 kun je je als wegbeheerder bij de overheid aanmelden voor Smart Mobility colleges met verschillende invalshoeken. Alle colleges vinden plaats op vrijdagmiddag van 13.00 – 16.00 uur bij CROW op het Jaarbeursplein 22 in Utrecht. Aansluitend is er gelegenheid voor een drankje.

Opleidingsprogramma Slimme en Groene mobiliteit

De colleges zijn onderdeel van een opleidingsprogramma over Slimme en Groene Mobiliteit, dat de provincie Overijssel samen met Platform WOW en het Landelijk Verkeersmanagementberaad heeft opgezet. In het programma worden werkzoekenden in drie maanden ‘bijgepraat’ over de belangrijkste smart mobility thema’s, om vervolgens het geleerde in de praktijk te brengen bij een werkervaringsplaats.

Ervaren en minder ervaren wegbeheerders worden bij uitstek uitgenodigd om de colleges bij te wonen. Aan de ene kant om hun kennis over de nieuwste ontwikkelingen op te frissen en aan de andere kant om hun inbreng te leveren vanuit hun praktijkervaring.

Meer informatie over het programma en inschrijvingen: www.overijssel.nl/smartmobility

Programma collegereeks Groene en Slimme Mobiliteit

De open colleges lopen in ieder geval door tot 20 maart 2020.
Data in 2020 volgen nog.