Nieuws

AMROR collega’s organiseren webinar over circulair ontwerpen

AMROR collega’s Cor Luijten (Gemeente Rotterdam) en Machiel Crielaard (Rijkswaterstaat) organiseren op 25 februari 2019 in samenwerking met Platform WOW een webinar over circulair ontwerpen.

Ontwerpen is de spil om circulariteit in projecten vorm te geven. Hierdoor hebben we per saldo minder bouwmaterialen nodig en kunnen we langer met onze gebruikte bouwmaterialen bouwen. Tijdens het webinar worden circulaire ontwerpprincipes besproken en hoe deze toe te passen zijn in bouwprojecten.

De AMROR collega’s geven tijdens het webinar met enkele praktijkvoorbeelden uit de grond-, weg- en waterbouw, inzicht in de mogelijkheden die er nu al zijn. De ontwerpprincipes zijn van belang om circulariteit als onderdeel van duurzaamheid een plek te geven in het ontwerpproces. Dit zal in de toekomst leiden tot een circulaire bouweconomie.

Het webinar is bij uitstek een voorbeeld van de AMROR samenwerking. Cor Luijten en Machiel Crielaard hopen met deze kennisdeling dan ook dat andere professionals enkele van hun inzichten kunnen toepassen in hun werk.

Bekijk snel onze activiteitenagenda voor meer informatie over het webinar en hoe je je kunt aanmelden!

Cor Luijten is als procesinnovator werkzaam bij de gemeente Rotterdam. Dit gebeurt aan de hand van de thema’s bouwlogistiek, circulariteit en prestatiemeten. Hierbij is de focus: hoe worden de ambities vertaald naar de projecten. Om dit te realiseren kan dit alleen in samenwerking worden ontwikkeld.

Machiel Crielaard werkt als inhoudelijk expert aan het implementeren van circulariteit in het plan- ontwerp en inkoopproces bij Rijkswaterstaat. Hij verbindt de beleidsdoelstellingen voor circulariteit met de toepassing in concrete infraprojecten bij Rijkswaterstaat.