Nieuws

Artikel: Houten palen bij COB

HOUTEN PALEN BIJ COB
Naar aanleiding van filmpjes op LinkedIn heeft het Centrum voor Ondergronds Bouwen het team 
Houten Palen Onderzoek van het Programma Bruggen en Kademuren (Gemeente Amsterdam) benaderd 
voor een artikel. Bij dit onderzoek werkt Amsterdam samen met de Gemeente Rotterdam, TU Delft en 
Deltares. 
Bart Manders (gemeente Amsterdam) en Rodriaan Spruit (Gemeente Rotterdam) lichten onderdelenvan het onderzoek toe.  
Het artikel: https://www.cob.nl/magazines-brochures-en-nieuws/verdieping/mei-2021/onderzoek-houten-paalfunderingen-amsterdam/