Nieuws

AMROR en BIM

BIM is een werkmethodiek, kort voor ‘Bouw Informatie Model’ of ‘Bouw Informatie Management’. In een BIM-model worden alle fysieke en functionele kenmerken van een gebouw of object gedeeld. Het is een gedeelde kennisbron of bestand met informatie over het object dat als basis dient voor het nemen van besluiten tijdens de gehele levenscyclus van dat object. Dus van het eerste ontwerp, gedurende de bouw, tijdens het beheer en uiteindelijk de sloop.

De drie AMROR alliantiepartners werken ook allemaal met de BIM-methodiek. Dat er dus onderling kennis en ervaringen worden gedeeld spreekt voor zich.

3D en BIM
Het ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam maakt al langere tijd gebruik van 3D-modelleersoftwarepakketten voor haar ontwerpwerkzaamheden. Met de komst van BIM als ontwerp- en beheermethodiek werd de vraag naar het gebruik van object-georiënteerde 3D-modelleersoftware steeds groter. De kennis op dit gebied is in Rotterdam inmiddels behoorlijk toegenomen, alsmede de gebruikersgroep.

Kennisuitwisseling Rotterdam – Amsterdam
Ook bij het Ingenieursbureau Amsterdam wordt al enige tijd volgens de BIM-methodiek gewerkt. De kennis van 3D en BIM was in Rotterdam echter wat verder. Om die reden zijn de Rotterdamse collega’s Rachid Ramzani, Joost Smit en Corné Helmons de afgelopen tijd betrokken geweest bij kennisuitwisseling op dit gebied. De nadruk lag in de eerste jaren vooral op het gebruik van de 3D-modelleersoftwarepakketten Civil3D en Revit. Later kwamen daar ook de pakketten Infraworks en Navisworks bij.

Bijeenkomst in het Digitaal Experimenteer Centrum Rotterdam
Inmiddels is de Amsterdamse 3D-gebruikersgroep even groot als die van Rotterdam. Reden genoeg om beide gebruikersgroepen eens een middag bij elkaar te laten komen om ervaringen uit te wisselen. In het Digitaal Experimenteer Centrum Rotterdam (DEC) hebben de Amsterdamse en Rotterdamse collega’s op 17 april jl. kennis met elkaar gemaakt en elkaar enkele voorbeeldprojecten laten zien. De koppeling van BIM met Systems Engineering werd uitgebreid besproken en met behulp van Infraworks gevisualiseerd. Met name dit onderdeel werd door de deelnemers ervaren als één van de meest in het oog springende ontwikkelingen. Uiteraard was er ook voldoende tijd voor het delen van handige “tips & tricks” binnen de verschillende typen 3D-modelleersoftware. Doordat zowel de Amsterdamse als de Rotterdamse collega’s een breed scala aan 3D-modelleersoftware gebruiken werd het programma zeer gevarieerd. Concreet is in ieder geval afgesproken dat handleidingen, leidraden en andere interessante content voortaan met elkaar gedeeld worden.

Meer weten over het 3D Bouw Informatie Model (BIM), kijk op de website van het Nationaal BIM-platform.

Contactpersonen:
Gemeente Amsterdam: Ruud van der Meer, Michiel van der Post, Maikel van As
Gemeente Rotterdam: Rachid Ramzani, Hugo Witteveen, Corné Helmons, Peter Doorduin