Aankondiging AmRoR event (live) 20 september 2022 – Innoveren doen we samen!

Innoveren, inspiratie opdoen, kijken in andermans keuken, netwerken, kennis delen en samen werken aan de toekomst. Dit is waar het AmRoR congres ‘Innoveren doen we samen!’ op dinsdag 20 september om draait. The place to be is het inspirerende RDM Innovation Dock in Rotterdam.

Save the date

Zet dinsdag 20 september vast in je agenda en meld je aan. Dit event is exclusief voor medewerkers van de ingenieursbureaus Amsterdam en Rotterdam en Rijkswaterstaat.

Het programma

Het programma is een mix van workshops, lezingen, marktkramen, rondleidingen en gelegenheid om te netwerken en briljante ideeën uit te wisselen over (de toepassing van) innovatieve producten en processen in ons werkveld.

In de workshops leer je meer over én ga je zelf aan het werk met innovatieve producten en processen. Bijvoorbeeld circulariteit (hergebruik), duurzame energie (zoals Aquathermie), klimaatadaptatie, monitoring en inspectie van ons areaal (bijvoorbeeld met drones), digitale werkomgeving, de inzet en waarde van proeftuinen als ontwikkelplatforms en nog veel meer.

Via marktkramen maak je kennis met innovatieve producten en processen die de afgelopen jaren door onze organisaties zijn ontwikkeld. Verder kun je een kijkje nemen in de achter de schermen bij start-ups, overheid en onderwijs, die in het RDM InnovatieDock tot inspirerende samenwerkingen komen. Misschien vind jij hier wel jouw toekomstige partner voor de ontwikkeling van je vraagstuk? Ingenieursbureau Rotterdam, dat hier een eigen vestiging heeft), is al diverse samenwerkingen aangegaan. Bijvoorbeeld op het gebied van drijvend bouwen en de inzet van drones voor de inspectie van moeilijk bereikbare of gevaarlijke locaties.

We sluiten de dag af met een gezellige borrel. Het definitieve programma maken we na de zomer bekend.

RDM Innovation Dock
Als locatie hebben we gekozen voor RDM in Rotterdam (www.rdmrotterdam.nl), een voormalige scheepswerf waar nu (startende) ondernemers, opleidingscentra en kennisinstellingen gevestigd zijn die samenwerken aan innovatie. Ook Rotterdams ingenieursbureau heeft hier een eigen ruimte. RDM is een super inspirerende omgeving, die sterk aansluit bij het thema van het AMROR Congres: ‘Innoveren doen we samen’.

Themabijeenkomst Data & Sensoring bij bruggen, kademuren en sluizen

Op maandag 24 januari 2022 schoven ruim vijftig AmRoR collega’s aan voor een digitale bijeenkomst over Data en Sensoring bij bruggen, kademuren en sluizen. Rotterdam, Amsterdam en Rijkswaterstaat deelden de stand van zaken op dit onderwerp bij hun organisaties, vertelden over nieuwe ontwikkelingen waar zij aan werken en deelden welk dilemma’s en vraagstukken zij tegenkomen.

Wegwerken achterstallig onderhoud bruggen en kademuren
Amsterdam vertelde over de werkzaamheden bij het Programma Bruggen en Kademuren, dat is opgericht om honderden bruggen en tientallen kilometers kademuur te herstellen. Hun team Monitoring monitort momenteel circa 15 kilometer kademuren en 100 bruggen, zo’n 10% van de programmascope. Het team monitort preventief, tijdens werkzaamheden en daarna. Daarbij worden zowel bestaande als nieuwe technieken uitgetest met de ambitie, om deze later toepasbaar te maken voor het gehele areaal. Denk aan waterpassing, tachymeting en scheurmeting, maar ook aan InSAR, Fotogrammetrie, 3d Laserscannen en tiltsensoren. Ambities zijn onder andere, veiligheid borgen door gehele areaal in kaart te brengen aan de hand van deformatiemetingen en een start maken met data gedreven assetmanagementinput voor realiseerbare programmering.

Combineren en koppelen van data en sensoren
Rotterdam heeft de afgelopen jaren in toenemende mate ervaring opgedaan met glasvezel als meetinstrument, bijvoorbeeld voor krachtverdeling in constructies en voor dijkbewaking. Monitoring van de stad noemt Rotterdam ‘Sensored City’, waarbij steeds meer informatie uit sensoren in de stad gecombineerd en gekoppeld kunnen worden en Rotterdam een steeds beter beeld krijgt van (de staat van) de stad.
Ook werkt Rotterdam aan date gedreven beheer, waarbij de data de basis vormt voor integrale werkprocessen, zoals Onderhoudsprogramma’s, conditiemeting/toestand inspectie en bijvoorbeeld gladheidsbestrijding. Bij die laatste worden data van strooiroutes, civiele kunstwerken en temperatuurmetingen gecombineerd om betere voorspellingen te kunnen doen. Verder is in Rotterdam het nautisch beheer (bruggen, sluizen) gemoderniseerd van analoog (schakelaars) naar digitaal (software gestuurd). Dit bood veel mogelijkheden om ook de monitoring te verbeteren, waarbij relevante data nu inzichtelijk is voor betrokkenen (beheerders) op een digitaal dashboard.

Landelijk overzicht van alle objecten
Rijkswaterstaat gaf een toelichting op hoe zij data inzetten bij assetmanagement, voor constructieve veiligheid als onderdeel van de grote vervangingsopgave die Rijkswaterstaat voor de boeg heeft en waar zij al hard aan werken. Een opgave voor Rijkswaterstaat is de enorme grote hoeveelheid relatief eenvoudige viaducten, die overal in het land over Rijkswegen liggen. Op zichzelf niet heel bijzonder ingewikkelde constructies, maar de grote hoeveelheid maakt, dat er toch veel onderzoeks- en datawerk mee gepaard gaat. Daarnaast zijn er de grote civiele constructies waar einde levensduur, restlevensduur en constructieve veiligheid belangrijke thema’s zijn. Rijkswaterstaat werkt toe naar een landelijk overzicht en hanteert daarbij ook een dashboard waarop de objecten zijn weergegeven met hun status qua constructieve veiligheid. Verdere werkt Rijkswaterstaat aan ‘Digital Twins; in de basis een digitale vorm van een fysiek object of systeem. Het kan worden gebruikt in het productontwerp, de simulatie, de controle, de optimalisatie en het onderhoud van een systeem.

Zoek de verbinding!
Al met al veel informatie – en data – voorbijgekomen, veel kennis en ervaringen gedeeld. Dat biedt aanknopingspunten voor vervolg en tijdens en na de bijeenkomsten, zijn er al wat contacten gelegd om nog eens door te praten over bepaalde sub onderwerpen. En dat is precies waar de AmRoR Themabijeenkomsten voor zijn bedoeld: om collega’s/vakgenoten met elkaar in verbinding te brengen, kennis en informatie te delen en waar mogelijk en relevant samen op te trekken.

Ben jij, na het lezen van deze samenvatting, ook aanknopingspunten tegengekomen, om nog eens verder over door te praten met collega’s (bij partnerorganisaties)? Doe dat vooral!

Er is een opname gemaakt van deze bijeenkomst en staat op Vimeo. KLIK Password AMROR.

Wil je de presentaties in pdf ontvangen en/of de contactgegevens van de sprekers, stuur dan een e-mail naar louise.tanahatoe@amror.nl

 

Voor jou, kom ook!
Gebruik jij data optimaal? Of wil je data inzetten, maar vraag je je af hoe?
Kom dan op maandag 24 januari van 15.00 tot 17.00 uur ook naar onze (online) bijeenkomst over Data en Sensoring. Meld je aan via louise.tanahatoe@amror.nl

Lees hieronder meer over data en sensoring en het programma. 

Onze data helpen bij het verwezenlijken van onze ambities
We maken in ons werk steeds vaker gebruik van data. En onze assets -zoals bruggen en kademuren- hebben steeds vaker sensoren ons data te leveren. Het gebruik van data levert ook veel vragen op. (Hoe) helpen de data in het beheer van onze assets? En hoe past dit alles in de bredere ambities en opgaven van onze organisaties?

Gezamenlijke opgaven; programma 24 januari
Bij AmRoR, een samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, Rotterdam en Rijkswaterstaat, delen we kennis en kunde om samen onze grote opgaven aan te gaan. Goed gebruik van data is een van de onderwerpen waar we onze tanden in zetten.
Op maandag 24 januari geven Amsterdam, Rotterdam en Rijkswaterstaat een inkijkje in hun dilemma’s, oplossingen en ambities m.b.t data.

Dit mag je 24 januari verwachten
Vanuit Amsterdam (programma Bruggen & Kades):
– Inzet van data bij assetmanagement & renovatie bruggen en kades
– Team monitoring en bewaking

Vanuit Rotterdam:
– Informatiemanagement: de brede Rotterdamse aanpak
– Actuele ontwikkelingen en ambities bruggen

Vanuit Rijkswaterstaat:
– Verzamelen en ontsluiten van data in een landelijk organisatie
– Data als voorspeller van huidig en toekomstig gedrag

En dit levert het jou op
Informatie + Inspiratie + Relaties & vakgenoten + Aanknopingspunten voor vervolg.

Contact & aanmelden
Kortom: meld je aan via louise.tanahatoe@amror.nl

 

 

Online netwerkevenement Hergebruik Bruggen
Op 21 juni 2021, hebben we een inspirerende online evenement gehad over Hergebruik bruggen.

Wethouder Egbert de Vries deed de aftrap, samen met Marten Klein van IB Amsterdam en Marc van Leeuwen van IB Rotterdam.

Doe je mee?
Wij, Amsterdam, Rotterdam en Rijkswaterstaat , zijn alvast begonnen. Als we met velen de handen ineenslaan, dan worden we echt sterk! Voor overheden en door overheden. Samen Circulair.

Voor meer informatie stuur een bericht naar info@nationalebruggenbank.nl

Heb je vragen voor specifiek AmRoR (Amsterdam, Rotterdam en Rijkswaterstaat) stuur dan een bericht naar info@amror.nl

Het evenement kun je terugkijken via de link:

Nationale Bruggenbank:

HOUTEN PALEN BIJ COB
Naar aanleiding van filmpjes op LinkedIn heeft het Centrum voor Ondergronds Bouwen het team 
Houten Palen Onderzoek van het Programma Bruggen en Kademuren (Gemeente Amsterdam) benaderd 
voor een artikel. Bij dit onderzoek werkt Amsterdam samen met de Gemeente Rotterdam, TU Delft en 
Deltares. 
Bart Manders (gemeente Amsterdam) en Rodriaan Spruit (Gemeente Rotterdam) lichten onderdelenvan het onderzoek toe.  
Het artikel: https://www.cob.nl/magazines-brochures-en-nieuws/verdieping/mei-2021/onderzoek-houten-paalfunderingen-amsterdam/

Hergebruik in jouw werk?
Hergebruik van Bruggen draagt bij aan circulariteit. Wat er nodig is en hoe jij kan bijdragen, ontdekken we samen. Zie jij Hergebruik Bruggen als kans of als bedreiging?
Pak ook je rol! Klik voor video

En, wat er voor jou in zit?
Als eerste, jouw rol pakken in het Hergebruik van Bruggen. En daarnaast, in contact komen met collega’s die met dezelfde vraagstukken stoeien. Om kennis en ervaring uit te wisselen. Samen worden we echt beter.

Initiatief met (inter)nationaal gevolg
Dat Hergebruik van Bruggen een belangrijke stap is naar circulariteit bewijst de (inter)nationale aandacht rond de lancering van de Nationale Bruggenbank op 11 maart jl. Lees meer

 

Op 21 juni was er bovendien een online netwerkevenement Hergebruik Bruggen

Waar praatten we over? De Nationale Bruggenbank. Een digitale marktplaats voor vraag en aanbod voor hergebruik van bruggen PLUS een handreiking van hoe dat aan te pakken. Toekomst? Nee, werkelijkheid! En jij kan meedoen. Kom ook.

Wie doet mee? Deze uitnodiging is voor alle overheden die hun rol wil pakken bij hergebruik bruggen. Stedenbouwkundigen, beleidsmakers, contractmanagers, assetmanagers, beheerders, technisch managers, constructeurs, teamleiders, etc. Jullie zijn nodig!

Hóe jij mee kan doen? Dat bespraken we tijdens het Netwerkevenement Hergebruik Bruggen op 21 juni.

Wij -Amsterdam, Rotterdam en Rijkswaterstaat- zijn alvast begonnen. Als we met velen de handen ineenslaan, dan worden we echt sterk! Voor overheden en door overheden. Samen Circulair.


De Nationale Bruggenbank is voor en door overheden. Het Hergebruiken van Bruggen doen we ook samen met de markt. Het Netwerkevenement op 21 juni is specifiek voor overheden om onze bijdrage te definiëren en echt samen kunnen bouwen.

 

 


Colofon
De nationale Bruggenbank is relevant voor alle overheden in Nederland. Heb je vragen, opmerkingen of tips? Stuur een e-mail naar info@amror.nl

De Nationale Bruggenbank wordt beheerd door de Nederlandse Bruggenstichting en komt voort uit de netwerksamenwerking van Gemeente Amsterdam, Gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat. Deze samenwerking noemen we AMROR. AMROR is ook te vinden online www.AMROR.nl

Op maandag 19 april is de volgende AmRoR Themabijeenkomst. Deze onlinebijeenkomst (MS Teams) is toegankelijk voor alle medewerkers van Amsterdam, Rotterdam en Rijkswaterstaat.

Onlangs hebben Amsterdam, Rotterdam en Rijkswaterstaat gezamenlijk de Nationale Bruggenbank opgericht – een marktplaats voor bruggen. Gelijktijdig is er ook een Handreiking Herbergebruik Bruggen opgesteld, met een verzameling van kennis en ervaringen die er tot nu toe zijn op dit gebied in Nederland. In deze AmRoR* themabijeenkomst leer je alles over de Nationale Bruggenbank en Hergebruik van Bruggen. We nodigen je van harte uit om deel te nemen!
*) AMROR is een samenwerkingsnetwerk van Amsterdam, Rotterdam en Rijkswaterstaat, zie www.amror.nl

Het programma bestaat uit twee delen:
1. AmRoR CLUBHUIS (9.30u-10.30u)
AmRoR is van ons allemaal. Heb je iets leuks/interessant te melden aan je collega’s, wil je samenwerken op een specifiek onderwerp of ben je op zoek naar een ingang bij de partnerorganisaties, meld het 19 april! De AmRoR accounthouders* zitten klaar om je AmRoR vragen te beantwoorden.
*) Michelle Rodgers (Rijkswaterstaat), Rene Plug (Rotterdam) en Paul Rebel (Amsterdam)

2. HERGEBRUIK BRUGGEN (10.30u-12.00u)
Je wordt bijgepraat over de Nationale Bruggenbank die recent door Rijkswaterstaat, Rotterdam en Amsterdam is opgericht en over de Handreiking Hergebruik Bruggen. Ook informeren we je over een grote, landelijke bijeenkomst over Hergebruik Bruggen komende zomer, waarbij we jouw hulp goed kunnen gebruiken!

 

AANMELDEN:
Stuur uiterlijk donderdag 15 april een mail naar louise.tanahatoe@amror.nl en je ontvangt de uitnodiging met een link naar de MS Teams vergadering.
Je kunt deelnemen aan één van de twee bijeenkomsten of aan beide. Net wat je wilt. Je kunt op ieder moment digitaal aanschuiven of de bijeenkomst verlaten.

Foto:
De oprichting van de Nationale Bruggenbank door AmRoR is in de (inter)nationale pers niet onopgemerkt gebleven. Ook daarover meer op 19 april.

Op 8 april 2021 is het zover: dan komt hét innovatienetwerk van Nederland samen op de InnovatieExpo 2021.

Ben je benieuwd welke innovaties Nederland in huis heeft op het gebied van energie, circulaire economie, verstedelijking en mobiliteit? Laat je creativiteit prikkelen en ontmoet toonaangevende innovators, bewindspersonen en jong talent!

Meld je dan nu aan voor de InnovatieExpo 2021!

Ontmoet de innovators
Loop virtueel over de online beursvloer van de InnovatieExpo en ga in gesprek met meer dan 60 grote en kleine innovators. Ontmoet exposanten zoals Ioniqa, Kaumera, DENS en Waterweg en kom erachter hoe zij het verschil willen maken in de energietransitie, circulaire economie en verstedelijking & mobiliteit.

Lezingen en talkshows
Mariana Mazzucato, een van de meest invloedrijke economen ter wereld, schetst nieuwe ideeën tijdens de keynote lezingen met innovatieve sprekers.
Cora van Nieuwenhuizen, Mona Keijzer en Stientje van Veldhoven en vele anderen geven je tijdens de talkshows inzicht in welke innovatieve oplossingen we moeten opschalen om duurzame en circulaire ambities voor 2030 te realiseren.

Werksessies
Laat je inspireren bij een van de vele werksessies over onderwerpen als micromobiliteit, de kracht van sociale innovatie en water als circulaire bron voor duurzame energie.  
Leer van experts zoals hoogleraar Ad van Wijk en Scenarist Jeremy Bentham welke rol waterstof kan spelen in onze toekomstige energievoorziening. En ontdek hoe we tot een systeemverandering in de landbouw kunnen komen. Neem eens een kijkje in de wereld van circulair, conceptueel en biobased bouwen.

Jongeren
Kijk mee naar het Jonge Innovators kanaal en raak onder de indruk van de creatieve ideeën van jong innoverend Nederland! Achter de schermen zijn groepen jongeren druk bezig geweest om innovatieve oplossingen te verzinnen voor de maatschappelijke opgaven – op 8 april zullen ze dit presenteren! Daarnaast is er ook een Hackathon, worden jonge exposanten in de spotlight gezet en nog veel meer!

En verder…
Ga mee op Innovatiewandeling en ontdek de mysteries van het Plofbos, bezoek de online InnovatieParade, test je kennis met de InnovatieQuiz of doe mee aan een van de tientallen andere sessies op de InnovatieExpo 2021!

Meld je dan nu aan voor de InnovatieExpo 2021!