Nieuws

Circulair ontwerpen, meerwaarde in de infra

AMROR is een netwerksamenwerking om kennis te delen en het blikveld te verruimen, om zo samen tot duurzame oplossingen te komen. Door vanuit AMROR intensief samen te werken hebben Machiel Crielaard, Claartje Vorstman, Miguel Kerkstra, Cor Luijten en William Schutte een artikel over circulair ontwerpen gerealiseerd voor het vaktijdschrift Civiele Techniek.

Circulair ontwerpen is een middel om te sturen op een duurzamer ontwerp en vormt een pijler voor de circulaire economie. Een waardeperspectief dat volgens de schrijvers de infrasector kansen biedt.

Het artikel geeft een invulling aan dit waardeperspectief vanuit circulair ontwerp. Er zijn daarbij drie pijlers voor circulair ontwerpen: Preventie, Waardebehoud en Waardecreatie. Door de pijlers in het ontwerpproces doelgericht en bewust een plaats te geven, levert dit volgens de schrijvers circulaire kansen op. Niet alleen vanuit duurzaamheidsperspectief, maar ook vanuit economisch oogpunt.

Meer lezen? Bekijk hier het volledige artikel.