Nieuws

Column ‘van ’t hart’ door Pascal Bos

En paar jaar geleden was mijn vrouw een weekend weg met de kinderen. Los van enige verantwoordelijkheid smaakte de whisky me erg goed. Ergens om een uur of vier in de ochtend werd ik wakker en kon ik de slaap niet echt meer vatten. En dan ga je liggen piekeren en herinner je ineens dat we in Nederland honderden kilometers aan asfalt beklede dijken hebben en dat er zojuist een fietspad geopend is met geïntegreerde zonnepanelen. Eureka! Waarom maken we geen dijkbekleding met geïntegreerde zonnepanelen

1 Broeden

Na een paar weken erop gebroed te hebben, vroeg ik aan mijn toenmalige werkgever Waternet of ik één en ander mocht uitwerken. Ze waren gelijk positief en ik het kwam terecht in het innovatietraject. Helaas bleek al snel dat de kosten effectiviteit van deze innovatie voor Waternet zelf niet echt hoog was, simpelweg omdat Waternet geen asfalt beklede dijken (gericht op het zuiden) in beheer had. Na contact met TNO bleek dat de ontwikkelkosten ook wel hoog waren. Het idee kwam op een laag pitje te staan en leek in vergetelheid te raken.

2 ‘Can do’ sfeer

Inmiddels raakte ik ook aardig vastgeroest in mijn functie bij Waternet en kwam ik in dienst bij het Ingenieursbureau. De ‘can do’ sfeer bij het Ingenieursbureau haalde het idee weer naar boven en na kort overleg met Waternet diende ik het project in bij Rijkswaterstaat. Geen reactie…. Vervolgens was ik bij een AMROR bijeenkomst en hier had ik meer succes, Rijkswaterstaat nodigde mij prompt uit om het idee toe te lichten voor een aantal experts. Ik was natuurlijk niet de enige die zonnepanelen en dijken wilde combineren, maar mijn idee was wel de aanleiding om er werk van te maken. Voor zon op dijken werd een consortium opgericht! Na een paar overleggen ben ik alleen als agendalid betrokken geweest, want de potentie voor Amsterdam was immers beperkt en de inhoud begon me ook te ontstijgen.

3 Duwtje in juiste richting

Inmiddels is er een Stowa-rapport verschenen over Zon op dijken. En . . . ik kom er tot mijn grote plezier achter dat ik nog steeds wordt genoemd in de begeleidingscommissie! Na een korte scan blijkt dat wanneer alle kansrijke dijken benut worden, dit elektriciteit zou kunnen opleveren voor circa 700.000 huishoudens. Dit maakt me gepast trots. Ik heb er alle vertrouwen in dat ook zonder mijn idee dit plan er was gekomen. Het ligt immers aardig voor de hand, maar ik ben blij dat ik hier duwtje in de juiste richting heb kunnen geven.

Download hier het rapport Zon op dijken. Verkennend en ontwerpend vooronderzoek.

Pascal Bos, Adviseur Water en Klimaatadaptie Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam.