Nieuws

E-learnings delen

Eén van de pijlers van AMROR is het delen van kennis. Dat doen we op verschillende manieren. Door middel van netwerkbijeenkomsten en expertmeetings maar ook door kennisbronnen voor elkaar te ontsluiten. Rijkswaterstaat biedt haar medewerkers al enige tijd de mogelijkheid om e-learningmodules te volgen. Sinds kort worden deze e-learnings ook aangeboden aan de medewerkers van de alliantiepartners Amsterdam en Rotterdam.

De volgende e-learningmodules zijn beschikbaar:

  • Basis UAV-gc
  • Basis Systems Engineering
  • Basis SCB (Systeemgerichte Contract Beheersing)
  • Inzicht en begrip SCB
  • Asbest
  • Omgevingsmanagement
  • Prestatiemeten
  • Innovatiegericht inkopen

De e-learningmodules duren maximaal 90 minuten en zijn zelfstandig op ieder willekeurig moment op ieder willekeurige plek te volgen. Na afronding krijg je een bewijs van deelname.

Als er voldoende animo blijkt te zijn, dan kunnen er in de toekomst nog meer modules gedeeld worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan BIM, assetmanagement of een basismodule wegtunnels.

Wil je meer informatie of ook een e-learningmodule volgen? Neem dan contact op met de accounthouder in jouw organisatie.