Nieuws

Hoe kunnen we bruggen hittebestendig maken?

Warmte houdt langer aan en temperaturen zijn steeds hoger. Materialen zetten uit als de temperatuur toeneemt. Zo ook bruggen. Bruggen worden zo gebouwd dat ze kunnen uitzetten als het warm is. Door hoge temperaturen kunnen bruggen echter vast komen te zitten. Hoe komt warmte precies in het brugdek en welk effect heeft dat? Hoe kunnen bruggen klimaatbestendig worden gemaakt? Gemeente Rotterdam onderzoekt het. Voor mogelijke duurzame oplossingen kan de gemeente de kennis en ervaring van het AMROR netwerk goed gebruiken. Samen met Mozafar Said, Asset manager in Rotterdam, organiseerde AMROR daarom een bijeenkomst over de hittebestendigheid van bruggen.

Bereikbaarheid en veiligheid
Onder extreme warmte zetten de bruggen soms zoveel uit dat de voegen van een brug dicht gaan zitten. In een aantal gevallen kunnen de beweegbare bruggen niet meer dicht. Vaker nog kunnen ze niet meer open doordat ze klem zitten. Warmte kan voor overlast zorgen voor zowel wegverkeer als de scheepvaart. De bereikbaarheid en veiligheid komen daarmee in het geding.

Oplossingen
Om de hinder te beperken worden de bruggen tijdens periodes van hitte gekoeld. Water uit de haven of rivier wordt op de bruggen gespoten. Zo kunnen de voegen open blijven en de bruggen beweegbaar. Warme periodes duren echter steeds langer. Hierdoor lopen de kosten van het spuiten op. Bovendien levert het koelen hinder op voor de gebruikers, zoals fietsers en voetgangers.

Andere oplossingen om klemmen te voorkomen zijn het verkorten van de brugdek of het verbreden van de voeg tussen land en brugdek. Deze oplossingen zijn echter constructief- en normtechnisch beperkt. Ook is het mogelijk de kleur van het brugdek aan te passen met een kleur die minder warmte absorbeert. Of de brug of landhoofden te vernieuwen met een nieuwe robuuste constructie. Zo kan er meer ruimte worden gecreëerd. Deze laatste oplossing vergt uitgebreide planning en is niet goedkoop.

Onderzoekstraject
Gemeente Rotterdam streeft er naar de stad in zijn extremen bruikbaar te houden ondanks de uitdagingen die het veranderende klimaat geeft. Daarom is de gemeente een onderzoektraject gestart om hinder en kosten te beperken en de functionaliteit en bereikbaarheid op een duurzame manier te waarborgen. Belangrijk is uit te zoeken hoe warmte precies in het brugdek komt en welk effect dat heeft. Het onderzoek wordt samen met marktpartners in twee fases uitgevoerd. In fase 1 is gemeente Rotterdam samen met marktpartners op zoek gegaan naar de oorzaken. In fase 2 inventariseert de gemeente de mogelijke duurzame oplossingen inventariseren, met elkaar vergelijken en afwegen.

AMROR
Tijdens de druk bezochte AMROR bijeenkomst bleek dat de hittebestendigheid van bruggen ook bij de andere partners hoog op de agenda staat. Mozafar Said kijkt terug op een succesvolle bijeenkomst: “Onze bedoeling was om naast het delen van de onderzoeksresultaten van fase 1, ook feedback te krijgen. Dankzij de goede sfeer tijdens de bijeenkomst konden we uitgebreid brainstormen. We hebben tips en aandachtspunten verzameld die wij zeker gaan meenemen in het vervolgtraject. Ook blijkt er veel interesse in actieve deelname aan het traject.”

Na de bijeenkomst bleek onder de gevarieerde groep aan professionals de behoefte om betrokken te blijven bij verdere ontwikkelingen binnen het onderzoekstraject. Ook wilden de deelnemers nog verder met elkaar in gesprek. Hierdoor ontstond direct het idee om een AMROR werkgroep ‘Hittebestendigheid Bruggen’ te vormen. Op deze manier kunnen geïnteresseerden met elkaar van gedachten wisselen en kennis blijven delen. Er werd afgesproken elkaar binnenkort weer te ontmoeten om tijdens een werkgroep sessie samen aan de slag te gaan en mogelijke oplossingen te bespreken.

Houd jij je ook met bruggen en sluizen bezig? Met duurzaamheid, klimaatadaptatie of innovatie in algemene zin? Of zit je in de hoek sensoring en datamangement? Dan ben je natuurlijk van harte welkom om jouw kennis en ervaring te delen in de werkgroep ‘Hittebestendigheid Bruggen’. Voor meer informatie kun je via onderstaande button contact opnemen.