Nieuws

Hoge opkomst bij de online Netwerksessie Energietransitie 14 september 2020

AmRoR organiseert jaarlijks een aantal Netwerkbijeenkomsten. Hier ontmoeten collega’s van Amsterdam, Rotterdam en Rijkswaterstaat elkaar, bouwen aan hun netwerk en delen kennis en ervaringen op diverse onderwerpen.

Op maandag 14 september 2020 werd de Netwerkbijeenkomst voor het eerst online gehouden, via MSteams. Hoewel juist de ontmoeting en directe interactie werd gemist, beviel deze onlinebijeenkomst alle deelnemers goed en de opkomst was hoog.

De bijeenkomst bestond uit twee onderdelen: Energietransitie en een AmRoR vragenuur.

ENERGIETRANSITIE
Er zijn twee presentaties gegeven.

  1. Energietransitie in de praktijk van Rotterdam, door Katelien van den Berge.
  2. Transitieopgaven en knelpunten in Amsterdam, door Mimi Eelman.

Vanuit RWS gaf Rik Jonker reactie op de presentaties vanuit de ervaringen van RWS met Energietransitie. Voor Rotterdam en Amsterdam was dit de derde keer dat zij kennis en ervaringen deelden op het gebied van Energietransitie. Aan hun wens om Rijkswaterstaat daarop aan te haken, is in deze bijeenkomst een eerste begin gemaakt.
*Voor meer informatie neem contact op met Louise Tanahatoe, louise.tanahatoe@amror.nl

AmRoR VRAGENUUR
Het laatste uur konden deelnemers vragen stellen over AmRoR en met suggesties komen om de onderlinge samenwerking te verbeteren. De AmRoR accountmanagers zaten klaar om vragen te beantwoorden. Van deze gelegenheid werd goed gebruik gemaakt, diverse collega’s werden geholpen met contacten bij de partnerorganisaties. Interessant om te zien was, dat het onderwerp Energietransitie kennelijk een aanzuigende werking had op dit deel van de ochtend. Meerdere vragen raakten zijdelings aan Energietransitie. Onderwerpen die naar voren kwamen waren onder andere, aquathermie, (rekenen aan) duurzame bouwlogistiek, duurzame verhardingen en waterstofnetwerken.

Op maandag 7 december is de volgende AmRoR Netwerkbijeenkomst, ook die zal naar verwachting online plaatsvinden. Meer informatie volgt nog.