Nieuws

Kansen in Projectbeheersing

Op de eerste tropische dag van 2018 waren 18 collega’s van de drie AMROR-organisaties in Amsterdam bijeen om kennis te maken, ervaringen te delen en te onderzoeken welke uitdagingen op het gebied van Integrale Projectbeheersing gezamenlijk binnen AMROR kunnen worden opgepakt.

“We hebben al jaren een-op-een contact over gerelateerde (sub)onderwerpen”, aldus initiator Sjoerd Blokpoel van de gemeente Amsterdam, “nu hebben we de behoefte om te verkennen of, en hoe we op het gebied van integrale projectbeheersing meer en beter kunnen samenwerken.” Alle drie de organisaties hadden een gevarieerde groep professionals afgevaardigd waarvan sommigen elkaar inderdaad al bleken te kennen.

Kennisdeling
De behoefte om met elkaar van gedachten te wisselen en de herkenning (en soms ook de verbazing) over dilemma’s bleek dusdanig groot dat er al tijdens de presentaties een zeer levendig gesprek ontstond. Afspraken over het delen van documenten en het uitwisselen van formats werden direct gemaakt. Er bleek tijd tekort en een gedeelde behoefte om een volgende keer gezamenlijk aan de slag te gaan. Een mooi resultaat van een open ingestoken gesprek.

Toekomst
De collega’s hebben de afspraak gemaakt een AMROR-platform Projectbeheersing te gaan vormen. Vanuit de drie organisaties zullen vaste contactpersonen de ontwikkelingen in het vakgebied, relevante bijeenkomsten, werkwijzes etc. gaan delen en doorzetten naar ieders eigen achterban.

In de volgende bijeenkomst zullen er drie workshops plaatsvinden die als doel hebben om – actiegericht – een resultaatbeschrijving van het onderwerp op te leveren. De onderwerpen die aan de orde komen zijn: kwaliteitsmanagement in projecten, inkoop projectbeheersingsproducten en projectclassificatie.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met onderstaande contactpersonen van de drie alliantiepartners.

Contactpersonen:
Gemeente Amsterdam: Sjoerd Blokpoel
Gemeente Rotterdam: Ronald Zandbergen
Rijkswaterstaat: Gijs Copic