Nieuws

Kennisuitwisseling met IB & IBR over Energietransitie: van behoefte naar vraag tot actie!

Toen Carina van der Meer vorige zomer in Amsterdam aan het werk was bij het Ingenieursbureau (klik hier voor het interview op de AMROR- website) en voorgesteld werd aan Sietske Drost door Richard Ruijtenbeek (een oud-collega van Carina) is het balletje gaan rollen. Er ontstonden ideeën om op regelmatige basis kennis uit te gaan wisselen over het thema energietransitie met de teams van Ingenieursbureau Amsterdam en Rotterdam.

Eén jaar later was de eerste bijeenkomst een feit. Op 4 september jl. in de Ceuvel in Amsterdam werd er een kennismaking georganiseerd voor de teams door Carina (werkzaam bij de gemeente Rotterdam) en Sietske (werkzaam bij de gemeente Amsterdam).

Insteek bijeenkomst
Carina en Sietske vertellen enthousiast dat ze alleen maar positieve reacties hebben ontvangen. In eerste instantie was het de bedoeling om de bijeenkomst klein te houden, als eerste kennismaking. Zonder echter gebruik te maken van de tamtam, wilden er steeds meer mensen aansluiten en moest er uiteindelijk verhuisd worden naar een grotere zaal. En met succes! Deze eerste bijeenkomst was vooral inleidend van aard. Alle Rotterdammers en Amsterdammers hebben elkaar beter leren kennen. Vervolgens werd er gekeken welke onderwerpen mensen aanspreken en wat ze in het vervolg willen en verwachten. De eerste ontmoeting verliep soepel; er ontstonden mooie gesprekken en mensen stonden open voor kennisdeling en kennisuitwisseling. Iedereen is immers met hetzelfde onderwerp bezig en heeft te maken met vergelijkbare vraagstukken. Door kennisdeling, leer je van elkaar en kom je verder.

Sietske licht toe dat Energietransitie een nieuw onderwerp is en dat iedereen zoekende is hoe ze dit moeten aanpakken. Tevens bestaat het team in Amsterdam nog niet zolang en is in 1,5 jaar tijd al van 0 naar 9 mensen gegroeid die vooral op inhoud en techniek op deze projecten zitten. Dan is het alleen maar extra nuttig om dat samen te doen. Bovendien wist iedereen na deze bijeenkomst beter wie ze waarvoor moeten benaderen. Dat is alleen al een doel op zich. Carina ziet hun rol in eerste instantie als faciliterend en initiërend. Het is eigenlijk interne innovatie maar dan procesmatig en binnen de gemeente. Het is alleen maar goed om dit soort initiatieven te stimuleren. Het AMROR-convenant is niet voor niets getekend! “Er wordt al op andere thema’s samengewerkt en collega’s gedetacheerd voor een specifiek project maar er gebeurde nog weinig op het gebied van energie. De collega’s die nu zijn aangesloten hebben hier ook gewoon behoefte aan, staan er voor open en zien de voordelen ervan”.

Vol energie!
Tijdens de kennismaking zijn er veel relevante en actuele onderwerpen benoemd o.a. hoe wordt er omgegaan met energiebedrijven? Willen ze veranderen? Verder kwamen er vraagstukken naar voren over riothermie; hoe gaat Amsterdam daar bijvoorbeeld mee om? Carina denkt dat het vooral belangrijk is dat je van elkaars bestaan afweet en dat je zelf niet (altijd) het wiel hoeft uit te vinden. Tijdens de bijeenkomst werden er presentaties gegeven over projecten in Amsterdam en over de impact van elektra. Tevens was er een rondleiding georganiseerd naar ‘Schoonschip’, de meest duurzame, drijvende woonwijk van Nederland of zelfs van Europa! Het project is nog niet klaar, maar het wordt in delen opgeleverd, het is compleet zelfvoorzienend en goed om te zien hoe het is gemaakt.

En nu?
Onderwerpen voor volgende bijeenkomsten bleven niet onbesproken. Carina en Sietske hebben drie vraagstukken benoemd, waar de komende bijeenkomsten de focus op komt te liggen om het meer concreet te maken:

  • Technische vraagstukken over riothermie en kabels en leidingen.
  • Hoe om te gaan met energiebedrijven, beide steden vinden dit vraagstuk ingewikkeld. Het is lastig communiceren als de wereld verandert en er steeds meer duurzame opslag bijkomt. Energiebedrijven hebben op een gegeven moment niet meer de lead en het zou mooi zijn om dit samen bespreekbaar te maken.
  • Hart van Zuid; een plek van duurzame gebiedsontwikkeling rond winkelcentrum Zuidplein en Ahoy in Rotterdam-Zuid.

“We proberen een paar keer per jaar deze bijeenkomsten te organiseren en in de gaten te houden welke thema’s er actueel zijn en welke kennis er kan worden uitgewisseld. Daarnaast willen we kijken of er andere partijen kunnen aansluiten, wellicht Rijkswaterstaat. Het zou mooi zijn om de groep nog groter te maken afhankelijk van het thema per bijeenkomst.”  In januari is het de bedoeling dat er een bijeenkomst is in Rotterdam met betrekking tot duurzame gebiedsontwikkeling ‘Hart van Zuid’.

Persoonlijke verwachtingen
Sietske: “Ik vind het nu al zo’n succes omdat iedereen enthousiast is! De eerste bijeenkomst was al groter dan gedacht. Je doet dus echt iets waar mensen behoefte aan hebben.”
Carina sluit hierbij aan: “Er is vraag naar en mensen zijn enthousiast, daar krijg je weer energie van! Vooral het signaleren van kansen en deze op te pakken en te initiëren. Kennis blijven uitwisselen blijft leuk maar is ook nodig. Als daar positief op gereageerd wordt is dat alleen maar stimulerend. Kennis uitwisselen en samenwerken is mooi bedacht, maar we moeten het wel doen!”

Ook meedenken en doen op de volgende bijeenkomst? Houd de website in de gaten voor meer informatie of mail naar info@amror.nl!