Nieuws

Online bijeenkomst ‘Data en Sensoring bij Bruggen’ op maandag 24 januari 2022

Voor jou, kom ook!
Gebruik jij data optimaal? Of wil je data inzetten, maar vraag je je af hoe?
Kom dan op maandag 24 januari van 15.00 tot 17.00 uur ook naar onze (online) bijeenkomst over Data en Sensoring. Meld je aan via louise.tanahatoe@amror.nl

Lees hieronder meer over data en sensoring en het programma. 

Onze data helpen bij het verwezenlijken van onze ambities
We maken in ons werk steeds vaker gebruik van data. En onze assets -zoals bruggen en kademuren- hebben steeds vaker sensoren ons data te leveren. Het gebruik van data levert ook veel vragen op. (Hoe) helpen de data in het beheer van onze assets? En hoe past dit alles in de bredere ambities en opgaven van onze organisaties?

Gezamenlijke opgaven; programma 24 januari
Bij AmRoR, een samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, Rotterdam en Rijkswaterstaat, delen we kennis en kunde om samen onze grote opgaven aan te gaan. Goed gebruik van data is een van de onderwerpen waar we onze tanden in zetten.
Op maandag 24 januari geven Amsterdam, Rotterdam en Rijkswaterstaat een inkijkje in hun dilemma’s, oplossingen en ambities m.b.t data.

Dit mag je 24 januari verwachten
Vanuit Amsterdam (programma Bruggen & Kades):
– Inzet van data bij assetmanagement & renovatie bruggen en kades
– Team monitoring en bewaking

Vanuit Rotterdam:
– Informatiemanagement: de brede Rotterdamse aanpak
– Actuele ontwikkelingen en ambities bruggen

Vanuit Rijkswaterstaat:
– Verzamelen en ontsluiten van data in een landelijk organisatie
– Data als voorspeller van huidig en toekomstig gedrag

En dit levert het jou op
Informatie + Inspiratie + Relaties & vakgenoten + Aanknopingspunten voor vervolg.

Contact & aanmelden
Kortom: meld je aan via louise.tanahatoe@amror.nl