Project

‘Funbars’ – functionele barrières

Kan een bouwhek meer zijn dan alleen de afscherming van de bouwplaats?

Onder de werktitel ‘funbar’, kort voor ‘functionele barrière’, heeft AMROR samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de markt uitgedaagd met originele bouwhekken te komen. AMROR en RVO zijn er van overtuigd dat een deel van de overlast van bouwplaatsen te reduceren is door een nieuw soort multifunctionele barrières te plaatsen tussen de werkzaamheden en de openbare ruimte. De AMROR partners gaan nu drie van die barrières in de praktijk testen.

Drie bouwhekken testen

Marktpartijen zijn medio 2016 uitgenodigd hun voorstellen in te dienen in een open competitie. Dat leverde tien originele inzendingen op. Hierop zijn vijf haalbaarheidsstudies uitgevoerd en vervolgens vier prototypes ontwikkeld. Nu zijn er drie innovatieve ideeën overgebleven: de ‘Wall for All’ , de ‘Greenbar’ en de ‘Parkbank’. Deze funbars mogen in de praktijk gaan bewijzen of ze functioneel genoeg zijn. De Wall for All bestaat uit panelen met verschillende functies, die aan bestaande bouwhekken kunnen worden gehangen. De Greenbar en de Parkbank zijn zelfstandig opgestelde wanden die ook als anti-terreur barrières ingezet kunnen worden. Waar de drie bouwhekken precies getest gaan worden, wordt in de loop van het jaar bekend gemaakt.

Links de ‘Wall for All’ ,  rechtsboven de ‘Parkbank’, rechtsonder de ‘Greenbar’

Gezamenlijke marktvraag

Bouwprojecten integreren in het dagelijks leven en omgevingsoverlast zoveel mogelijk beperken is een uitdaging. Amsterdam, Rotterdam en Rijkswaterstaat stellen zichzelf bij bouwprojecten continu de vraag of de leefbaarheid vergroot kan worden en of zij bij kunnen dragen aan oplossingen voor fijnstof, stank, geluid, horizonvervuiling en verkeersstremmingen. Samen met RVO hebben zij deze vraag vertaald in een uitvraag voor multifunctionele bouwhekken.

Prototype van de ‘Greenbar’ voor het eerst gepresenteerd tijdens ‘Innovatie Beleefd’ van Rijkswaterstaat op 2 oktober 2018

Contactpersonen:
Gemeente Amsterdam: Peter Bor
Gemeente Rotterdam: Cor Luijten
Rijkswaterstaat: John Stapel
RVO: René Broekhuizen