Project

Systems Engineering in de praktijk

Een goede voorbereiding is het halve werk

Een project goed voorbereiden is belangrijk om een succesvolle aanbesteding aan marktpartijen te kunnen realiseren. De methodiek van Systems Engineering (SE) geeft handvatten voor de aanpak hiervan.

Systems Engineering helpt je om een goede analyse te maken van de fysieke en sociale omgeving van een project. Het helpt je ook de eisen van de opdrachtgever en de wensen van andere belanghebbenden te inventariseren. Zo wordt voorkomen dat je bij de voorbereiding van je project zaken over het hoofd ziet of dat bepaalde eisen worden vergeten. Verder bevordert de methodiek dat allerlei aannames en overwegingen, die vaak wel in de hoofden van mensen zitten, expliciet gemaakt worden. Zo worden misverstanden voorkomen en krijg je als opdrachtgever wat je vraagt.

Voorbeeld van een misverstand

Ook helpt de SE-methodiek bij de afweging welk soort contract het beste past bij een project. Dit alles leidt tot een hogere kwaliteit van de aanbesteding, waardoor wijzigingen tijdens de projectuitvoering worden beperkt. Het resultaat is een efficiënte en soepele uitvoering met minder faalkosten.

Sinds enkele jaren werken Rijkswaterstaat en de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag samen om de landelijk ontwikkelde SE-methodiek toe te passen in de gemeentelijke context. Daartoe heeft Rijkswaterstaat een opleiding verzorgd voor de gemeentelijke collega’s en worden er regelmatig workshops georganiseerd over dit onderwerp. Tijdens deze bijeenkomsten worden bepaalde thema’s behandeld, denk bijvoorbeeld aan inbedding in de gemeentelijke processen, maar worden ook concrete projecten met elkaar doorgenomen. We kunnen veel van elkaar leren en hoeven niet zelf het wiel uit te vinden.

Wil je meer weten over de Systems Engineering methodiek, kijk dan op www.leidraadse.nl, of benader een van de betrokken collega’s.

Contactpersonen:
Rijkswaterstaat: Ron Beem
Amsterdam: Laurens van Stralen
Rotterdam: Henny Stolwijk
Den Haag: Meindert Zeeders
Utrecht: Edward Willems