Project

Uniform eisenpakket hydraulische installaties

AMROR brengt collega’s van de drie alliantiepartners met elkaar in contact om samen kennis te ontwikkelen voor gemeenschappelijke doelen. Een van die gemeenschappelijke doelen is bijvoorbeeld het uniformeren van normeringseisen. In dit geval aanvullende eisen ten aanzien van de norm (NEN-EN-ISO4413) voor hydraulische installaties voor beweegbare bruggen, sluizen en beweegbare waterkeringen.

Uniformiteit
Aangezien alle drie de alliantiepartners hier mee te maken hebben, is onlangs de kennis gebundeld en ge├╝niformeerd. Dit leverde een gezamenlijk document op met eisen voor het ontwerpen, samenstellen, leveren, installeren en beproeven van hydraulische installaties. Naast de AMROR alliantiepartners heeft Eye-con Technical Solutions een inhoudelijke bijdrage geleverd aan het document.

Toekomst
Eenduidigheid vanuit de opdrachtgever en helderheid voor de opdrachtnemer. Een mooie eerste aanzet om gezamenlijk nog meer technische documenten te gaan herzien.

Contactpersonen:
Gemeente Amsterdam: Hans van Kleef
Gemeente Rotterdam: Anthony van de Wijngaard
Rijkswaterstaat: Johan den Toom