Nieuws

Terugblik online themabijeenkomst ‘Data en Sensoring bij bruggen, kademuren en sluizen’

Themabijeenkomst Data & Sensoring bij bruggen, kademuren en sluizen

Op maandag 24 januari 2022 schoven ruim vijftig AmRoR collega’s aan voor een digitale bijeenkomst over Data en Sensoring bij bruggen, kademuren en sluizen. Rotterdam, Amsterdam en Rijkswaterstaat deelden de stand van zaken op dit onderwerp bij hun organisaties, vertelden over nieuwe ontwikkelingen waar zij aan werken en deelden welk dilemma’s en vraagstukken zij tegenkomen.

Wegwerken achterstallig onderhoud bruggen en kademuren
Amsterdam vertelde over de werkzaamheden bij het Programma Bruggen en Kademuren, dat is opgericht om honderden bruggen en tientallen kilometers kademuur te herstellen. Hun team Monitoring monitort momenteel circa 15 kilometer kademuren en 100 bruggen, zo’n 10% van de programmascope. Het team monitort preventief, tijdens werkzaamheden en daarna. Daarbij worden zowel bestaande als nieuwe technieken uitgetest met de ambitie, om deze later toepasbaar te maken voor het gehele areaal. Denk aan waterpassing, tachymeting en scheurmeting, maar ook aan InSAR, Fotogrammetrie, 3d Laserscannen en tiltsensoren. Ambities zijn onder andere, veiligheid borgen door gehele areaal in kaart te brengen aan de hand van deformatiemetingen en een start maken met data gedreven assetmanagementinput voor realiseerbare programmering.

Combineren en koppelen van data en sensoren
Rotterdam heeft de afgelopen jaren in toenemende mate ervaring opgedaan met glasvezel als meetinstrument, bijvoorbeeld voor krachtverdeling in constructies en voor dijkbewaking. Monitoring van de stad noemt Rotterdam ‘Sensored City’, waarbij steeds meer informatie uit sensoren in de stad gecombineerd en gekoppeld kunnen worden en Rotterdam een steeds beter beeld krijgt van (de staat van) de stad.
Ook werkt Rotterdam aan date gedreven beheer, waarbij de data de basis vormt voor integrale werkprocessen, zoals Onderhoudsprogramma’s, conditiemeting/toestand inspectie en bijvoorbeeld gladheidsbestrijding. Bij die laatste worden data van strooiroutes, civiele kunstwerken en temperatuurmetingen gecombineerd om betere voorspellingen te kunnen doen. Verder is in Rotterdam het nautisch beheer (bruggen, sluizen) gemoderniseerd van analoog (schakelaars) naar digitaal (software gestuurd). Dit bood veel mogelijkheden om ook de monitoring te verbeteren, waarbij relevante data nu inzichtelijk is voor betrokkenen (beheerders) op een digitaal dashboard.

Landelijk overzicht van alle objecten
Rijkswaterstaat gaf een toelichting op hoe zij data inzetten bij assetmanagement, voor constructieve veiligheid als onderdeel van de grote vervangingsopgave die Rijkswaterstaat voor de boeg heeft en waar zij al hard aan werken. Een opgave voor Rijkswaterstaat is de enorme grote hoeveelheid relatief eenvoudige viaducten, die overal in het land over Rijkswegen liggen. Op zichzelf niet heel bijzonder ingewikkelde constructies, maar de grote hoeveelheid maakt, dat er toch veel onderzoeks- en datawerk mee gepaard gaat. Daarnaast zijn er de grote civiele constructies waar einde levensduur, restlevensduur en constructieve veiligheid belangrijke thema’s zijn. Rijkswaterstaat werkt toe naar een landelijk overzicht en hanteert daarbij ook een dashboard waarop de objecten zijn weergegeven met hun status qua constructieve veiligheid. Verdere werkt Rijkswaterstaat aan ‘Digital Twins; in de basis een digitale vorm van een fysiek object of systeem. Het kan worden gebruikt in het productontwerp, de simulatie, de controle, de optimalisatie en het onderhoud van een systeem.

Zoek de verbinding!
Al met al veel informatie – en data – voorbijgekomen, veel kennis en ervaringen gedeeld. Dat biedt aanknopingspunten voor vervolg en tijdens en na de bijeenkomsten, zijn er al wat contacten gelegd om nog eens door te praten over bepaalde sub onderwerpen. En dat is precies waar de AmRoR Themabijeenkomsten voor zijn bedoeld: om collega’s/vakgenoten met elkaar in verbinding te brengen, kennis en informatie te delen en waar mogelijk en relevant samen op te trekken.

Ben jij, na het lezen van deze samenvatting, ook aanknopingspunten tegengekomen, om nog eens verder over door te praten met collega’s (bij partnerorganisaties)? Doe dat vooral!

Er is een opname gemaakt van deze bijeenkomst en staat op Vimeo. KLIK Password AMROR.

Wil je de presentaties in pdf ontvangen en/of de contactgegevens van de sprekers, stuur dan een e-mail naar louise.tanahatoe@amror.nl