Nieuws

Trainee Trophy: weg met de Japanse duizendknoop

Vandaag is het weer zover: de start van de Rijkswaterstaat Trainee Trophy! Alliantiepartner Rijkswaterstraat organiseert elk jaar een Trainee Trophy ter afsluiting van de 1,5 jaar durende traineeperiode. Trainees worden uitgedaagd om in een week tijd een aantal innovatieve oplossingen te bedenken voor vraagstukken uit te praktijk. AMROR draagt dit keer een uitdagende case aan over de ‘Japanse Duizendknoop’.

Invasief plantensoort
De Japanse duizendknoop (Fallopia Japonica) wordt tot de meest invasieve plantenexoten gerekend. Wanneer de plant zich vestigt, is hij zeer moeilijk weg te krijgen. De duizendknoop vermenigvuldigt zich zeer snel en kan tot wel vier meter hoog worden. De plant heeft taaie wortels die dwars door funderingen en asfalt groeien. Dit zorgt voor veel schade aan gebouwen en wegen. Ook bermen, waterkanten en dijken worden geterroriseerd door het hardnekkige wortelnetwerk.

Populaire plant
In de negentiende eeuw werd de plant door een Duitse arts vanuit Azië mee naar Nederland genomen. De Japanse duizendknoop, met groene bladeren en witte bloemen, werd vervolgens door tuinliefhebbers meegenomen naar andere delen van Europa. Door zijn populariteit als tuinplant heeft de exotische plant al veel schade kunnen aanrichten. In Engeland mag met de plant afgegraven aarde zelfs niet getransporteerd worden zonder speciale vergunning. Ook in Nederland zorgt de plant voor problemen. In Amersfoort groeide een wortel door het beton van een brug.

Weg met de Japanse Duizendknoop
Om de Japanse duizendknoop in toom te houden of te verwijderen zijn er al verschillende methodes bedacht. Zo hebben steden als Rotterdam, Amersfoort en Amsterdam, protocollen opgesteld om de plant te bestrijden. De aanpak varieert van regelmatig maaien en uitgraven tot en met de grond afdekken om de duizendknoop te verstikken. Ook zetten gemeentes bestrijdingsmiddelen in waarbij de wortels worden ingespoten met een chemisch middel. Verschillende gemeentes informeren via flyers hoe de plant te herkennen én te bestrijden is. Restanten van de plant mogen bijvoorbeeld niet zomaar in de gft-bak worden gegooid. Maaien, wieden of het uittrekken van de Japanse duizendknoop, is echter niet afdoende. Er wordt daarom gezocht naar meer experimentele en échte oplossingen.

AMROR: brede aanpak is nodig
Het samenwerkingsnetwerk Amsterdam, Rotterdam en Rijkswaterstaat is gebaat bij de ontwikkeling van een breed gedragen aanpak. AMROR stimuleert samenwerking en is van mening dat het aan te raden is om de markt te betrekken. Door het gezamenlijke opdrachtgeverschap van AMROR kunnen we de markt een groter werkpakket aanbieden. In theorie kan dit innovatie in de markt aanjagen. In plaats van het werk in kleine opdrachten uit te voeren kunnen de drie opdrachtgevers tegelijk een opdracht aanbieden. Dit geeft ondernemers de kans om meer energie te stoppen in het ontwikkelen van nieuwe ideeën, processen en oplossingen.

Trainee Trophy
Tijdens de Trainee Trophy bekijken we met de trainees hoe we, als grote en soms gezamenlijke opdrachtgevers binnen AMROR, de markt kunnen stimuleren om de strijd met de Japanse Duizendknoop aan te gaan. De trainees buigen zich komende week over vragen als: wie zijn de partners die we bij dit vraagstuk moeten betrekken en op welke wijze kunnen we de markt benaderen om toegevoegde waarde te realiseren? Op vrijdag 5 oktober presenteren de trainees hun resultaten aan de jury in het LEF Futere Center te Utrecht en wordt de winnaar van de Trainee Trophy bekend gemaakt. Houd onze website in de gaten om meer te lezen over de innovatieve oplossingen die de trainees deze week bedenken.