Nieuws

Annemieke Bantema: samen veilig werken bij projecten

Annemieke Bantema, Veiligheidskundige bij Ingenieursbureau Amsterdam, zet zich in voor een gezonde en veilige omgeving tijdens bouw- en infraprojecten. Op zoek naar ervaringen van collega-deskundigen zocht zij enkele maanden geleden contact met het AMROR-netwerk. Met succes. Momenteel werkt Annemieke samen met Ingenieursbureau Rotterdam aan een praktische basis voor een Veiligheids- & Gezondheidsplan ontwerpfase. We spreken Annemieke over haar vak. Hoe ervaart zij het samenwerken binnen de sector?

Vroeger wilde Annemieke Bantema bij de politie werken. Het werd eerst het gevangeniswezen. Ze was beveiligingsbeambte bij een AZC, werkte bij Justitie en was nauw betrokken bij de Schipholbrand en de nasleep hiervan. Annemieke wilde echter meer en volgde de opleiding Integrale Veiligheidskunde. Vervolgens werkte zij tien jaar bij BK Ingenieurs, waarvan de laatste vijf voor Amsterdamse projecten als de Rode Loper en het Leidseplein. ‘De dynamiek en uitdagingen in Amsterdam spraken mij aan. Toen ik na tien jaar een stap wilde maken was er gelukkig een kans bij het Ingenieursbureau Amsterdam,’ vertelt Annemieke. ‘Zo ben ik daar naar binnengerold. Heel officieel werk ik nu voor twee teams realisatie. Dat zijn de directievoerders en toezichthouders die in Amsterdam ‘het maaiveld’ doen. Oftewel de hoek grond-, weg-, en waterbouw. Maar ook daarbuiten word ik gevonden om allerlei veiligheidszaken op te pakken en vragen te beantwoorden.’

‘Ik kijk naar alle veiligheidsaspecten binnen projecten’
Als veiligheidskundige in Amsterdam kijkt Annemieke naar alle veiligheidsaspecten die met bouw- en infraprojecten te maken hebben. Ze kijkt naar de bodem en de omgeving. Hoe staan bijvoorbeeld de hekken? Kunnen mensen er daadwerkelijk veilig omheen? Annemieke is ook tijdens de ontwerpfase al betrokken bij een project. ‘Stel we willen hijsen; hoe moeten we dat dan op een veilige manier doen? Hoe groot moeten we ons werkterrein maken? Voor alle vragen die op veiligheidskundig gebied met het project samenhangen kunnen ze bij mij, en mijn collega Max Fecken, terecht.’

Op zoek naar ervaringen
‘Binnen het Ingenieursbureau Amsterdam willen we meer eenheid creëren in het veilig werken zodat er minder projectgericht wordt gewerkt. Door breder te werken, weet iedereen van elkaar wat er gebeurt. Ook kan er, door een algehele lijn aan te brengen, makkelijker informatie worden uitgewisseld. Om dit voor elkaar te krijgen zijn we op zoek naar wat we precies willen en waar we willen uitkomen,’ legt Annemieke uit. ‘Vanuit die hoedanigheid ben ik gaan zoeken naar andere veiligheidskundigen bij gemeentes en Rijkswaterstaat. Ik was benieuwd naar hun ervaringen en wilde weten hoe zij zaken aanpakken. Waar lopen zij tegen aan? Ik wilde daar graag van leren. Zo kwam AMROR naar boven.’

AMROR
‘Via het AMROR-netwerk kreeg ik namen en rugnummers en ben ik direct gaan mailen. Zo kwam ik in contact met collega’s bij Rijkswaterstaat, Rotterdam en Utrecht. Rijkswaterstaat en Utrecht staan er enorm voor open om informatie te delen en ons te ondersteunen. Zij zijn al een stuk verder in het proces. Ook kreeg ik contact met een collega bij Rotterdam. Rotterdam en Amsterdam zijn beiden een coördinerende lijn aan het aanbrengen in de veiligheidsstructuur binnen projecten. Daar hebben we elkaar in gevonden.’

Veiligheids- & Gezondheidsplan ontwerpfase
‘Samen met het Ingenieursbureau Rotterdam werken we nu aan een Veiligheids- & Gezondheidsplan ontwerpfase,’ vertelt Annemieke enthousiast. ‘Rotterdam werkt, voor het opzetten van het algehele veiligheidsbeleid, top-down en wij bottom-up, maar we kunnen altijd van elkaar leren. Ook andere zaken proberen we samen op te pakken. Zo is er samenwerking gezocht bij een subsidie aanvraag. De subsidie komt ten goede van de veiligheid van beide organisaties. Voor de rest zullen we elkaar vast vinden in de trajecten die, weliswaar afzonderlijk van elkaar lopen, maar waarin we elkaar wel kunnen helpen.’

‘Het zou mooi zijn als we in de toekomst concreet kunnen samen zitten’
Annemieke: ‘De informatie die ik zocht, die heb ik. Maar ik denk dat het goed is als we elkaar blijven vinden. Er zijn al verschillende platforms. Zelf ben ik bijvoorbeeld aangehaakt bij MOV. Dit is een overleg waarbij we met aannemers en opdrachtgevers, waaronder RWS, bij elkaar zitten om het verbeteren van veiligheidsaspecten te bespreken. Verder wil ik proberen om tussen de vier grote steden, Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam, regelmatig informatie uit te wisselen. Het zou mooi zijn als we in de toekomst met de AMROR-partijen, Utrecht en Den Haag kunnen samenkomen. Andersom weet ik dat de aannemers hun best doen om de veiligheid ook te verbeteren via de Governance Code Veiligheid in de Bouw. Een organisatie waarbij met name commerciële bedrijven en (tot op heden) enkele grote opdrachtgevers samen proberen veiligheid naar een hoger level te krijgen. Ik denk dat wanneer we concreet bij elkaar komen, we elkaar up to date kunnen houden wanneer er actuele zaken spelen of wetswijzigingen komen. Maar elkaar ook kunnen helpen om veranderingen te implementeren. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat we elkaar tig keer tegen komen. Maar wanneer we het zien als doorgeefluik, zodat we elkaar kunnen helpen en versterken, heeft het voor iedereen meerwaarde.’