AMROR is een netwerksamenwerking
van Amsterdam, Rotterdam en Rijkswaterstaat

Waarom AMROR?

De uitdagingen waar we voor gesteld staan reiken verder dan geografische grenzen. Het gaat om integrale vraagstukken die we niet meer binnen de kokers van de afzonderlijke overheden op kunnen lossen. We ervaren de noodzaak om onze kennis te delen en onze krachten te bundelen. Niet meer ieder voor zich projecten uitvoeren, maar kijken wat er in de maatschappij leeft en daarop aansluiten. Door ons blikveld te verbreden, verhogen we de kwaliteit van onze oplossingen en dragen we bij aan een duurzamer en verantwoorder gebruik van wat we hebben en wat maatschappelijke waarde heeft.

Wat is ons doel?

Om onze leefomgeving op een duurzame en verantwoorde manier te gebruiken is het van belang kennis te blijven ontwikkelen en met elkaar te delen. Alle collega’s die zich bij het AMROR netwerk hebben aangesloten, voelen die urgentie en zijn bereid hun tijd, kennis en vakmanschap te delen. AMROR ’s belangrijkste doel is dan ook vernieuwing en uitbreiding van kennis en technologie.

Hoe doen we dat?

Om dat doel te bewerkstelligen heeft AMROR, sinds haar oprichting in 2015, een netwerk van ruim 100 collega’s opgebouwd. AMROR brengt hen met elkaar in contact om kennis te ontwikkelen en uit te wisselen én kennis en praktijk aan elkaar te koppelen. Door middel van netwerkbijeenkomsten en expertmeetings maar vooral ook door uitwisseling van collega’s binnen projecten wordt gezamenlijk gewerkt aan onze doelstelling.

Netwerksamenwerking

Als netwerkorganisatie bestaat AMROR voor en door haar leden. Het gaat in ons netwerk niet om positie en mandaat, maar om wat eenieder toevoegt en bijdraagt. Door de diversiteit van de aangesloten collega’s is het AMROR netwerk uniek en krachtig tegelijk. De resultaten van die diversiteit zijn bijzondere contacten, een grote variatie aan kennis en ervaring en vernieuwende perspectieven op gemeenschappelijke doelen.

AMROR Toekomstmakers

Met onze activiteiten en het brede netwerk dat is opgebouwd, is een stevig fundament gelegd. AMROR gaat verder en richt zich vooral op het versterken van het netwerk, het uitbouwen van de activiteiten en het laten zien wat AMROR voor de maatschappij kan betekenen.