Contact

Voor meer informatie over AMROR kun je contact opnemen met de accounthouders van de drie AMROR partners.

Alliantiemanager AMROR – Walewijn de VaalW.de.Vaal@amsterdam.nl
Alliantieonderteuner AMROR- Louise TanahatoeLouise.Tanahatoe@amror.nl
Communicatiemedewerkster AMROR-
Gemeente Amsterdam – Paul Rebelp.rebel@amsterdam.nl
Gemeente Rotterdam – René Plugr.plug@rotterdam.nl
Rijkswaterstaat – Marian Vrolijk marian.vrolijk@rws.nl