Contact

Voor meer informatie over AMROR kun je contact opnemen met de accounthouders van de drie AMROR partners.

Alliantiemanager AMROR – Walewijn de VaalW.de.Vaal@amsterdam.nl
Alliantieonderteuner AMROR – Louise TanahatoeLouise.Tanahatoe@amror.nl
Communicatiemedewerkster AMROR – Irene Hanusch – Irene.Hanusch@amror.nl
Gemeente Amsterdam – Paul Rebelp.rebel@amsterdam.nl
Gemeente Rotterdam – René Plugr.plug@rotterdam.nl
Rijkswaterstaat – Michelle Rodgers michelle.rodgers@rws.nl