Contact

Voor meer informatie over AMROR kun je contact opnemen met de accounthouders van de drie AMROR partners.

Alliantiemanager AMROR РWalewijn de VaalW.de.Vaal@amsterdam.nl
Alliantieonderteuner AMROR – Louise TanahatoeLouise.Tanahatoe@amror.nl
Communicatieadviseur AMROR – Ingrid Grutters – Ingrid@gloedcommunicatie.nl
Gemeente Amsterdam – Paul Rebelp.rebel@amsterdam.nl
Gemeente Rotterdam – Robert Leeuwisrc.leeuwis@rotterdam.nl
Rijkswaterstaat – Ed Berendsen (vervangt tijdelijk Michelle Rodgers) ed.berendsen@rws.nl