Nieuws

Hoe spelen we met onze watersystemen in op klimaatverandering?

Hoe spelen steden in op klimaatverandering met hun watersystemen?
Klimaatverandering brengt nieuwe kansen en risico’s voor steden. Denk alleen al aan onze watersystemen. Hoe moeten steden inspelen op deze dynamiek? Hoe resilient [weerbaar, veerkrachtig]  zijn we al? Of valt er nog een hoop te leren? Die vragen stelden we onlangs aan onze collega’s binnen het AMROR-netwerk.

Serious Water Game
Onder leiding van Hilga Sikma van Waternet speelden zo’n twintig collega’s van de drie alliantiepartners samen met collega’s van Waternet en het hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht een ‘Serious Water Game’. In dit dynamische interactieve spel namen we de verschillende watersystemen in en rond Amsterdam onder de loep. We kregen beter inzicht in hoe deze regio precies droog gehouden wordt. Maar even zo indrukwekkend was het om te zien welke invloed bijvoorbeeld een stroomstoring, maar uiteraard ook weersverandering, op dit delicate systeem kan hebben.

Resilient Rotterdam
Net als alle Nederlandse steden moeten zowel Rotterdam als Amsterdam anticiperen op veranderingen. Onze Rotterdamse collega Corjan Gebraad vertelde het gezelschap over de aanpak van Resilient Rotterdam. Rotterdam is al wat verder in het maken van een strategische analyse van de opgaven en de (maatschappelijke) kansen voor de stad. Amsterdam staat nog aan de vooravond van haar verkenning. In samenwerking met het KNMI is onlangs een eerste aanzet gedaan om de gevolgen van klimaatverandering in Amsterdam in beeld te brengen. Het resultaat, in de vorm van een korte video, is hier te bekijken.

Gezamenlijke opgave
De conclusie van deze eerste bijeenkomst was dat er overduidelijk een gezamenlijke opgave ligt waarin de verkenning naar wederzijdse kansen en krachten nog verder uitgediept kan worden. We staan nog maar aan het begin. De intentie is echter uitgesproken dat we voortaan kennis en ‘best practices’ met elkaar gaan delen. En dat sluit weer volledig aan bij het AMROR gedachtegoed.

 

 

 

Contactpersonen:
Gemeente Amsterdam: Sacha Stolp
Gemeente Rotterdam: Corjan Gebraad