Nieuws

Walewijn de Vaal: Samen doen is samen verder komen

Walewijn de Vaal is half april 2019 begonnen als nieuwe alliantiemanager van AMROR. Via Kim Hoogstad kwam hij in aanraking met AMRO. Toen hij na een zeilreis van drie jaar weer terugkwam bij Ingenieursbureau Amsterdam, was AMRO uitgegroeid tot AMROR. Een resultaat van een mooie samenwerking, iets waar Walewijn ook graag zijn bijdrage aan wil leveren.  Een kans voor hem bij uitstek om ervoor te zorgen dat iedereen elkaar steeds beter weet te vinden.

Samenwerking steeds vanzelfsprekender

In zijn rol als adviseur bij Ingenieursbureau Amsterdam zoekt hij graag de samenwerking op. Walewijn is er van overtuigd dat je door elkaars kennis en kunde te benutten de kwaliteit van je werk verbetert. Zeker bij complexe opgaven, die vragen er om breder te kijken en denken dan je eigen organisatie. Toen hij ruim vijftien jaar geleden begon bij de gemeente Amsterdam, was samenwerking tussen organisaties nog niet zo vanzelfsprekend. ‘Gelukkig is dat de laatste jaren bij onze en andere organisaties meer mainstream geworden. We realiseren ons in toenemende mate dat we elkaar kunnen versterken en elkaars kwaliteiten benutten. Hoewel er altijd belemmeringen zijn of in ieder geval gevoeld worden, om die samenwerking buiten je directe omgeving op te zoeken. Al is het maar de fysieke afstand’.

 Geen doel maar middel

Walewijn ziet samenwerking niet als doel op zich, maar als een middel: ‘Je moet steeds een bewuste afweging maken, het is zeker niet altijd de beste oplossing. Eenvoudige vraagstukken zijn vaak sneller en doelmatiger enkelvoudig op te pakken. Maar bij complexere en integrale vraagstukken kunnen we eigenlijk niet zonder elkaar. Dan moeten we onze kennis en krachten bundelen. Bijvoorbeeld bij actuele thema’s als circulariteit, (veroudering van) infrastructuur, bij data en verstedelijking’. Alliantie collega’s brengen je dan net even een andere invalshoek om naar een vraagstuk te kijken, andere kennis en kunde en een breed netwerk. ‘Dat is van grote waarde bij complexe vraagstukken’. Maar niet alleen voor kennisontwikkeling ziet Walewijn een belangrijke rol voor AMROR. ‘We werken soms vanuit verschillende rollen aan eenzelfde project. Zitten dan tegenover elkaar aan tafel, met tegenstrijdige belangen. Ik denk dat AMROR ook juist in die situatie van toegevoegde waarde kan zijn. Dat AMROR een soort vangnet kan zijn, waarbinnen er alle ruimte is om het op inhoud te laten knetteren, maar de relatie daar niet onder lijdt. Ik denk dat dankzij alle inzet van betrokkenen de afgelopen jaren er voldoende vertrouwen is om dit mechanisme in te zetten, maar dat we dat vaker zouden kunnen doen dan we nu doen’.

Meer bereiken dan je voor mogelijk houdt

Dat Walewijn graag ziet dat collega’s de samenwerking opzoeken en zich niet laten weerhouden  door barrières, komt voort uit zijn privéleven. In 2014 nam hij ontslag, verkocht het huis en maakte met zijn gezin een zeilreis van drie jaar. ‘Het was veel gemakkelijker geweest om gewoon thuis te blijven en ons reguliere leven voort te zetten. Maar wij kozen ervoor om door te zetten, ondanks talloze redenen om niet te gaan’. Zo is het ook met samenwerking in alliantieverband, vindt Walewijn. ‘Ook daar zijn altijd prima redenen te bedenken om niet die samenwerking op te zoeken. Maar doe je dat wel, dan verruim je niet alleen je eigen horizon, maar ontmoet onderweg professionele en gedreven collega’s waarmee je gezamenlijk de ontdekkingsreis voltooit. Dat geeft het geweldig gevoel dat je met elkaar in staat bent tot veel meer dan je vooraf voor mogelijk hield. Zoals wij tijdens onze reis ervaarden toen we New York binnen zeilden, langs het Vrijheidsbeeld. Dat geweldige gevoel gun ik iedereen’. Walewijn kwam terug met een rugzak aan ervaringen waar hij heeft geleerd dat voor ieder probleem een oplossing is en je complexe problemen met elkaar aanpakt.

Hoe verder vormgeven?

Onze professionele wereld is groter dan AMROR. ‘Onze organisaties participeren in allerlei netwerken. Ik vraag mij af hoe we de kennis en ontwikkelingen in die netwerken breed toegankelijk kunnen krijgen voor onze organisaties. Daar heb ik nu nog geen antwoord op, dat hoop ik de komende tijd samen met collega’s te ontdekken’. Het valt Walewijn op dat er rond AMROR veel energie en positieve spirit hangt. ‘Een groot compliment aan iedereen die zich inzet voor AMROR. We hebben de afgelopen jaren veel concrete resultaten geboekt en zullen daar de komende periode op de website aandacht aan besteden. En er zijn nieuwe initiatieven. Zoals recent bij Rijkswaterstaat, waar de Keizersveerbruggen in Rijksweg A27 mogelijk beschikbaar komen voor hergebruik. RWS vroeg of Amsterdam en Rotterdam misschien interesse hebben’. Daaruit ontstaat nu een initiatief waarin de drie organisaties hun experts bijeen brengen om de (on)mogelijkheden te inventariseren voor deze specifieke case, met leerpunten over hergebruik / circulariteit in het algemeen. ‘Ik vind het mooi om te zien dat het steeds vanzelfsprekender wordt dat we elkaar opzoeken. Die olievlek wil ik graag verder verspreiden. Ik hoop dat over vijf jaar iedereen bij onze organisaties zich bij een complex vraagstuk a priori afvraagt; welke AMROR collega’s zouden mij hierbij kunnen helpen?’

Heb jij zo’n vraag, neem contact op met Walewijn of de AMROR accounthouder binnen je organisatie, zij brengen je graag in verbinding.