Activiteit

Rijkswaterstaat, Amsterdam en Rotterdam lanceren Nationale Bruggenbank en Handreiking Hergebruik Bruggen

Op 11 maart is, tijdens de jaarlijkse ‘Bruggendag’ van de Bruggenstichting, de Nationale Bruggenbank gelanceerd, in combinatie met de Handreiking Hergebruik Bruggen. De Nationale Bruggenbank is een onafhankelijk platform van overheden voor overheden, waar vraag en aanbod van gebruikte bruggen samenkomen. De Nationale Bruggenbank en Handreiking Hergebruik Bruggen is een initiatief van de AmRoR partners, Rijkswaterstaat en de gemeenten Amsterdam en Rotterdam. Het beheer van de Nationale Bruggenbank ligt bij de Bruggenstichting.

Overheden hebben hoge ambities op het gebied van duurzaamheid, klimaat en circulariteit. Hergebruik van bruggen heeft een grote potentie om positief aan deze ambities bij te dragen. Het biedt de mogelijkheid om bruggen langer te gebruiken en beperkt daarmee de impact op de CO2-uitstoot en het gebruik van grondstoffen. Een deel van de bruggen die op de nominatie staat voor vervanging of sloop heeft nog niet het einde van hun levensduur bereikt en is nog prima geschikt voor hergebruik op een andere locatie.

Om toe te werken naar een klimaat neutrale en circulaire infrasector, waarin hergebruik een belangrijke pijler is, is een digitaal platform waar vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld kunnen worden een onmisbaar instrument. We zien daarin voor de overheid een primaire taak om tijdig inzichtelijk te maken wanneer onze bruggen vrijkomen. Op die manier hebben anderen voldoende tijd om te onderzoeken of een vrijkomende brug voor hen geschikt is. Om onafhankelijkheid te waarborgen, is het beheer van de Bruggenbank ondergebracht bij de Bruggenstichting. Zij beschikken over expertise en een uitgebreide database van alle Nederlandse bruggen.

Hergebruik van bruggen is niet eenvoudig. Daarom hebben de initiatiefnemers een Handreiking Hergebruik Bruggen opgesteld, die inzichtelijk maakt welke stappen nodig zijn en waar je aan moet denken bij hergebruik van een brug. Zowel vanuit het perspectief van de aanbieder, als van de vrager. De handreiking is ontwikkeld met hulp en bijdragen van vele experts binnen en buiten onze organisaties. Een belangrijk element is dat samenwerking tussen overheden en marktpartijen essentieel is om van hergebruik van bruggen een succes te maken.

Voor meer informatie ga naar https://www.nationalebruggenbank.nl/ Daar is ook de handreiking te vinden.

Brug 6414 –  Foto: BAM