Project

Hergebruik (Keizersveer) bruggen

Rijkswaterstaat, Rotterdam en Amsterdam slaan de handen ineen om gezamenlijk de mogelijkheden te onderzoeken voor hergebruik van de Keizersveerbruggen; twee bruggen die nu nog in de Rijksweg A27 liggen maar naar verwachting halverwege volgend decennium beschikbaar komen voor hergebruik.

Keizersveerbruggen

De Keizersveerbruggen liggen in de A27, over de Bergsche Maas. Zij bestaan uit 2 identieke naast elkaar gelegen bruggen welke elk opgebouwd zijn uit 3 stalen vakwerkliggers op betonnen pijlers. De stalen liggers zijn ca 100 meter lang, de middelste delen in het verleden ingekort naar ca 86 meter. Onder bepaalde voorwaarden zijn ze geschikt voor hergebruik. Mogelijk zelfs ook als beweegbare brug(gen). En door de constructie zijn de bruggen wellicht ook deelbaar zodat ze redelijk makkelijk voor kortere overspanning te gebruiken zijn. In zijn huidige vorm bestaat de Keizersveerbrug sinds 1978, eerder waren ze onderdeel van de Moerdijkbrug.

Uit onderzoek blijkt dat de Keizersveerbrug nog in zeer goede technische staat zijn en voldoende restlevensduur in zich hebben voor een 3de leven op een volgende locatie. Het projectteam dat betrokken is bij de brugvervanging onderschrijft de ambitie van Rijkswaterstaat om in 2030 circulair te bouwen en is bereid mee te denken en werken aan een nieuwe bestemming voor de Keizersveerbrug. Transport van de brugdelen is naar verwachting zeer goed mogelijk omdat de brugdelen ook in de huidige vorm ingevaren zijn.

Kansrijk?

Maar bestaande bruggen elders hergebruiken is meestal niet de eenvoudigste oplossing. Het roept allerlei vragen op. Heeft de brug nog wel voldoende restlevensduur, past deze wel op de nieuwe locatie en hoe krijg je hem daar eigenlijk? En zo zijn er vele vragen denkbaar, die al snel kunnen leiden tot een besluit om de oude brug te slopen en een nieuwe te bouwen.

Circulariteit

Maar tijden veranderen. Grondstoffen worden schaarser. Onze organisaties staan voor een grote opgave op het gebied van het verjongen en vernieuwen van onze infrastructuur. Dit alles vraagt om een andere benadering van onze bestaande en nieuwe infrastructuur en om nieuwe oplossingen. Rijkswaterstaat, Rotterdam en Amsterdam hebben ‘circulariteit’ hoog op de prioriteiten lijst staan. Dit werd half januari 2019 op de InfraTech bekrachtigd door ondertekening van de ‘Green Deal Duurzaam GWW’ door Gemeente Amsterdam, welke al eerder was ondertekend door Rijkswaterstaat en Rotterdam. Het hergebruik van de Keizersveerbruggen zien we als mooi voorbeeld hoe we door samenwerking de circulariteit van onze infra echt een stap verder kunnen brengen. Het sluit naadloos aan bij de ambitie van de Green Deal tot het ontwikkelen van een duurzame aanpak aan de hand van projecten en praktijkervaringen.

Brede leerpunten

AMROR ziet de Keizersveerbruggen dan ook als mooie casus om niet alleen voor deze bruggen te onderzoeken of hergebruik in Rotterdam, Amsterdam of elders in Nederland haalbaar is, maar ook om ervaring op te doen met hergebruik vraagstukken in brede zin. Immers, we verwachten in de toekomst vaker dergelijke vraagstukken. Daarom willen we de ervaringen uit deze casus ook omzetten naar een algemene Aanpak / Afwegingskader Hergebruik Bruggen. Hiertoe willen we de kennis en ervaring binnen de afzonderlijke organisaties bij elkaar brengen en samen dit verkennend onderzoek uitvoeren.

Themabijeenkomst

Dit najaar vindt een Themabijeenkomst Hergebruik (Keizersveer)Bruggen plaats, wat de start van de onderzoeksperiode inluidt. Hoe dat er exact gaat uitzien is op dit moment nog niet bekend, houd de AMROR website in de gaten voor updates.

Meld je aan!

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het hergebruik van de (Keizersveer)bruggen, of beter nog, je kennis en ervaring inzetten in dit onderzoek, stuur dan even een e-mail aan Louise Tanahatoe (ondersteuner AMROR, louise.tanahatoe@amror.nl).

Voor meer informatie over het project A27 van Rijkswaterstaat, zie:

https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a27-verbreding-traject-houten-hooipolder/index.aspx