Project

Multifunctionele daken

Duurzaam en verantwoord gebruik van onze leefomgeving

AMROR heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het eerste online platform over multifunctionele daken. Verduurzaming van de gebouwde omgeving is een van de thema’s waar de alliantiepartners Amsterdam, Rotterdam en Rijkswaterstaat in gezamenlijk verband aan werken. Multifunctionele daken zijn kleinschalige, maar zeer belangrijke, initiatieven die bijdragen aan een duurzame en leefbare omgeving. AMROR stelt graag haar kennis en mensen ter beschikking voor dit soort initiatieven.

Delen van vakkennis

Op de website multifunctionele daken zijn tal van inspirerende voorbeeldcases van daken te vinden. Daarnaast vind je in de database veel kennisdocumenten en een stappenplan. Met zo’n stappenplan kan iedereen die wil weten of zijn of haar dak geschikt is voor multifunctioneel gebruik aan de slag. De moeite waard om eens te checken of jouw dak ook geschikt is.

Initiatiefnemers

Het online kennisplatform is ontwikkeld door het Platform Multifunctionele Daken, een initiatief van AMROR, TNO, Building Changes, Arcadis, AT Osborne en (voormalig) SBRCURnet, met ondersteuning van de Green Deal Groene Daken.

Contactpersonen:
Gemeente Amsterdam: Sacha Stolp
Gemeente Rotterdam: Paul van Roosmalen